English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy popierają liberalizację przepisów dotyczących e-faktur

11-10-2010

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów zostały opublikowane projekty dwóch rozporządzeń w sprawie stosowania faktur w formie elektronicznej. Pracodawcy RP od dawna apelowali o wprowadzenie do polskiego systemu prawnego przepisów liberalizujących podejście fiskusa do problemu stosowania e-faktur.

 

- Cieszy fakt, że wreszcie ulegnie zmianie, powszechnie krytykowany przez przedsiębiorców, nadmierny formalizm przy stosowaniu e-faktur. Niewątpliwie będzie to służyło zmniejszeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz ograniczeniu obowiązków administracyjnych po stronie podatników – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Adam Kwaśnik. Zmiany są tym ważniejsze, że obowiązujące obecnie rozporządzenie wykonawcze do ustawy o podatku od towarów i usług skutecznie uniemożliwia stosowanie względnie prostych, a zarazem niedrogich rozwiązań technicznych związanych ze stosowaniem elektronicznych faktur.

 

Pracodawcy RP od dawna apelują o liberalizację przepisów, które powinny służyć promocji innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań (tradycyjne papierowe fakturowanie powoduje znaczne zużycie papieru), a także digitalizacji dokumentów bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub systemu elektronicznej wymiany danych (EDI) tam, gdzie nie jest to niezbędne.

 

Przypomnijmy, że zmiany podyktowane są koniecznością implementowania do polskiego porządku prawnego norm unijnych oraz skutkami korzystnego dla podatników wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z wiosny bieżącego roku, w którym stwierdzono, że podatnicy mogą odliczać VAT na podstawie faktury, którą otrzymali faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i następnie wydrukowali.