English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Projekt ustawy o refundacji leków zawiera poważne wady

13-10-2010

Polacy nie mają dostępu do najnowocześniejszych leków, a obecna ustawa pomimo pewnych pozytywnych rozwiązań zawiera wady, które mogą zdestabilizować cały rynek farmaceutyczny - alarmują Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

 
W przypadku tak istotnych zmian systemowych jak zaproponowane w projekcie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, istotne jest, aby proces legislacyjny był prowadzony w sposób przejrzysty i aby partnerzy społeczni mieli możliwość opiniowania przedmiotowego projektu na każdym etapie jego tworzenia – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Byszewski. Jego zdaniem mimo wielu pozytywnych rozwiązań, zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt jest bardzo niekorzystny dla wielu podmiotów funkcjonujących na rynku farmaceutycznym, a wprowadzenie w sposób łączny pewnych rozwiązań może doprowadzić do nieoczekiwanych perturbacji na rynku, a być może także ograniczenia dostępu pacjentów do leków.
 
- Zaproponowane w ustawie wprowadzenie stałych marż i cen leków może doprowadzić do zniesienia konkurencji na rynku leków w Polsce, co doprowadziłoby do upadku wielu hurtowni i aptek – ostrzega Grzegorz Byszewski. Jest to rozwiązanie niekorzystne także dla pacjentów, bowiem w niektórych aptekach nie będą mogli nabyć produktów po niższej cenie.
 
Zdecydowany sprzeciw budzi pomysł przekazywania przez przedsiębiorców 3 proc. przychodu z tytułu objęcia refundacją, w formie kolejnej daniny publicznej, mającej czysto fiskalny charakter. W opinii Pracodawców RP właściwie byłoby wprowadzanie podatku opartego o wydatki przeznaczane na reklamę leków.
 
Pracodawcy RP uważają ponadto, że to państwo i Ministerstwo Zdrowia jest odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniej liczby i jakości usług zdrowotnych i leków obywatelom i nie powinno tego obowiązku przerzucać na producentów. W 2009 roku całkowite koszty przeznaczone na refundacje wyniosły 18.9 proc. budżetu NFZ. Dlatego ustalenie rządu, że należy zmniejszyć refundację do 17 proc., jest dla Pracodawców RP niezrozumiałe i może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjentów.
 
Niedopuszczalnym rozwiązaniem w demokratycznym państwie jest zaproponowane w projekcie pozbawienie przedsiębiorców konstytucyjnego prawa do sądu poprzez wprowadzenie jednostronnej formy kary, nakładanej za przekroczenie limitów lub brak ciągłości dostaw leku.
 
Możliwy wzrost kosztów leczenia niektórych przewlekle chorych osób może być efektem wprowadzenia przez Ministerstwo Zdrowia ustalenia dotyczącego wprowadzenia nowych kategorii dostępności. Pracodawcy RP podkreślają, że w uzasadnieniu ustawy nie zawarto żadnych szacunkowych wyliczeń. Zdaniem Pracodawców RP o wysokości refundacji powinno decydować niezależne ciało ekspertów.
 
Projekt Ministerstwa Zdrowia przewiduje automatyczne przepisanie obecnie refundowanych produktów do pierwszego wykazu opublikowanego obwieszczeniem. Jednocześnie zakłada jednak brak jakiegokolwiek udziału przedsiębiorców w ustaleniu nowych warunków refundacji tych produktów, a dodatkowo przewiduje zastosowanie szeregu sankcji oraz kar, naliczanych także za okres przed jej wejściem w życie.
 
Pracodawcy RP apelują o stosowanie tzw. mechanizmów „dzielenia ryzyka” w formie porozumień, tj. umów cywilnoprawnych zapewniających równość stron. Prawo cywilne umożliwia zachowanie niezbędnej elastyczności przy określaniu obowiązków obu stron takiej umowy. Sprzeciwiają się tym samym mechanizmowi zaproponowanemu przez Ministerstwo Zdrowia, by instrumenty te wprowadzane były w formie decyzji administracyjnej.
 
Projekt ustawy o refundacji leków zawiera także wiele błędów związanych z techniką legislacyjną. Założenia projektu nie zostały poddane publicznej ocenie, projekt nie zawiera także odpowiednich wyliczeń o faktycznych skutkach, nie zawiera informacji o rzeczywistym wpływie projektowanych regulacji na warunki życia ludności, koszt i dostępność do leków.