English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Zdrowy rozsądek mile widziany

14-10-2010

Zdaniem Pracodawców RP zbyt rygorystyczne interpretowanie przez pracodawców zagadnień dotyczących podległości służbowej i odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pracowników nie zawsze służy budowaniu zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy, o czym także stanowi Kodeks pracy.

 
W naszej ocenie nie należy prowadzić do sytuacji absurdalnych, w których pracownik za najmniejsze przejawy niesubordynacji (np: załatwienie ważnej sprawy urzędowej w godzinach pracy) zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Oczywiście w skrajnych przypadkach, gdy dojdzie do powstania szkody w mieniu pracodawcy (np. „zawirusowanie” systemu), pracownik powinien odpowiadać materialnie i będzie zobowiązany do pokrycia powstałej szkody, ponieważ jego działanie nie ma związku ze świadczeniem pracy.
 
Pracodawcy RP uważają, że w interesie przedsiębiorców jest więc wprowadzenie do regulaminu pracy stosownych postanowień dotyczących sposobów kontroli pracowników, odpowiedzialności za wyrządzone szkody oraz rozstrzygnięcie problemu korzystania w trakcie godzin pracy ze służbowego sprzętu w celach prywatnych, w celu uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień z pracownikami i odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawowych. Dzięki temu pracownicy będą dokładnie wiedzieli, jakie zasady funkcjonują u danego pracodawcy. W mniejszych firmach pracodawcy powinni pouczyć pracowników na piśmie i uzyskać potwierdzenie, że pracownik zapoznał się z zarządzeniem pracodawcy.