English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Prywatne lecznice powinny mieć możliwość szerokiego informowania o swoich usługach

25-10-2010

Pracodawcy RP z dużym niepokojem obserwują inicjatywę Naczelnej Izby Lekarskiej zmierzającą do narzucenia Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej zasad dotyczących podawania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonej działalności, które obowiązują prywatne gabinety lekarskie.

 
Zasady te ograniczają działalność informacyjną prywatnych lecznic, określając m.in. formę i sposób komunikacji. Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z 25 kwietnia 1998 r. lekarz prowadzący praktykę może informować o udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyłącznie poprzez:
  • nie więcej niż dwie stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka i ewentualnie dodatkowo nie więcej niż dwie tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki; 
  • ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczących usług lekarskich, informacje w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich;
  • informację elektroniczną (internet, specjalne telefony informacyjne).
 
Uchwała ogranicza również wielkość i kształt tablic ogłoszeniowych do prostokątów o wymiarach nie przekraczających 40 cm na 60 cm. Oprócz tego, Okręgowa Rada Lekarska może określić szczegółowy wzór tablicy ogłoszeniowej. Zgodnie z Uchwałą, informacja nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać m.in. określenia cen i sposobu płatności.
 
Zdaniem Pracodawców RP postanowienia Uchwały NRL z 1998r. rozmijają się z dynamicznym rozwojem rynku prywatnej opieki medycznej, który nastąpił w ostatnich 12 latach. Dlatego rozszerzenie ich na NZOZ byłoby błędem. Takie regulacje prowadziłyby do istotnego ograniczenia dostępu do informacji milionom osób korzystającym z prywatnej opieki medycznej.
 
- Dostęp do pełnej informacji o usługach medycznych jest prawem pacjenta. Dlatego proponujemy środowiskom lekarskim podjęcie wspólnych starań w celu ustanowienia równości wszystkich podmiotów świadczących usługi medyczne w zakresie informowania o prowadzonej działalności – mówią eksperci Pracodawców RP. Chodzi tu przede wszystkim o liberalizację przepisów ograniczających dotychczas możliwości informowania lekarzy o swojej działalności i dostosowaniem się kierunków, jakie wyznacza w tym obszarze kierowany właśnie do Sejmu rządowy projekt ustawy o działalności leczniczej.