English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Rady nadzorcze spółek Skarbu Państwa bez związkowców to dobre rozwiązanie

04-11-2010

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa, przedstawiciele związków zawodowych nie będą mogli zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Pracodawcy RP popierają to rozwiązanie. To pierwszy krok w kierunku zrównania praw i obowiązków spółek prywatnych i państwowych.

 

Rada Nadzorcza to organ spółki którego zadaniem jest reprezentowanie interesów jej właścicieli. Związek zawodowy nie posiada takiego statusu. Stąd brak jest uzasadnienia dla zasiadania jej przedstawicieli w Radzie.

 

Trzeba też pamiętać, że związki zawodowe niejednokrotnie źle rozumieją swoją rolę i działają na szkodę własnego zakładu pracy. Oczywiście nikt nie twierdzi, że związki zawodowe są niepotrzebne. Prawo do zrzeszania się jest jednym z podstawowych praw pracowniczych. Jednak cele działań związkowców mają często charakter krótkoterminowy i krótkowzroczny – maksymalizacja korzyści i uprawnień pracowników, bez uwzględnienia uwarunkowań ekonomicznych, w średnim i długim okresie może mieć negatywne skutki dla samych pracowników. Przykładem takich działań jest np. domaganie się przeznaczenia zysków firmy na nagrody dla załogi zamiast na inwestycje. W krótkim okresie pracownicy otrzymają dodatkowy zastrzyk gotówki. Jednak jednocześnie zmniejszone są szanse na rozwój firmy i stabilny wzrost płac w przyszłości.