English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Potrzeba działań zachęcających do zatrudniania pracowników

05-11-2010
Każda złotówka zainwestowana w zatrudnianie pracownika daje przeciętnie 56 groszy zysku. Choć to wysoki wskaźnik w skali Europy, jednak systematycznie spada. - Bez zdecydowanych działań ten trend będzie się utrzymywał i konkurencyjność naszej gospodarki będzie spadać – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.
 
Zatrudnianie pracownika jest inwestycją, w której czynniki ekonomiczne odgrywają jedną z głównych ról. W związku z tym wraz ze spadkiem stopy zwrotu z tej inwestycji skłonność do tworzenia nowych miejsc pracy i utrzymywania dotychczasowych będzie się zmniejszać. - Po pierwsze będzie to sprzyjać wzrostowi bezrobocia, po drugie zniechęcać do podejmowania inicjatyw gospodarczych w naszym kraju – mówi ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.
 
Przede wszystkim po uprzedniej, prawdziwej reformie finansów publicznych należy rozpocząć dyskusję o obniżeniu pozapłacowych kosztów pracy. Ponadto nasz kraj musi kusić inwestorów czynnikami innymi niż relatywnie niskie koszty pracy. Najnowsza edycja Raportu Doing Business pokazuje, jak dużo pracy nas czeka: kodeks pracy, procedury budowlane, prawo podatkowe. Te i inne obszary potrzebują uproszczenia i liberalizacji. Ponadto konieczne jest ukierunkowanie naszej gospodarki na tory innowacyjności i to tej tworzonej w kraju, a nie tylko importowanej.