English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Jest szansa na zatrudnienie obcokrajowców od nowego roku według dotychczasowych przepisów

15-11-2010

Po interwencji Pracodawców RP dotyczącej opóźnienia prac nad rozporządzeniem w sprawie zatrudniania cudzoziemców Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej upubliczniło projekt nowelizacji oczekiwanego rozporządzenia.

 
Rozporządzenie dotyczy utrzymania w mocy na czas nieokreślony przepisów dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji i Mołdowy w ramach uproszczonej procedury - bez konieczności uzyskania przez nich zezwolenia na pracę.
 
Z ostatnich informacji przekazanych przez MPiPS wynika, że projekt rozporządzenia nadal znajduje się w fazie uzgodnień międzyresortowych. Według ministerstwa rozporządzenie to może zacząć obowiązywać jeszcze w grudniu. Mimo że ciągle nie ma stuprocentowej gwarancji, że wejdzie ono w życie 1 stycznia 2011 r., cieszy fakt oficjalnego opublikowania przez MPiPS projektu rozporządzenia. Pracodawcy RP jako pierwsi sygnalizowali, iż opóźnienie ministerstwa może doprowadzić wielu przedsiębiorców do poważnych problem jak ważne jest, aby ministerstwo zdążyło na czas z wydaniem przepisów.
 
Pracodawcy RP po raz kolejny przypominają, że przedsiębiorcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji związanych ze zbytnią opieszałością urzędników. Warto pamiętać, że jeżeli rozporządzenie nie zostanie jednak wydane na czas, pracodawcy korzystający z uproszczonej procedury będą zmuszeni uzyskać stosowne zezwolenia na pracę dla zatrudnianych cudzoziemców. Do czasu ich otrzymania cudzoziemcy nie będą mogli legalnie podejmować pracy zarobkowej.