English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP przypominają o konieczności uszczelnienia kontroli zwolnień lekarskich

16-11-2010

Pracodawcy RP podkreślają konieczność walki z wykorzystywaniem przez pracowników „lewych” zwolnień lekarskich w celu uniknięcia otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Polscy pracownicy w obawie przed utratą pracy coraz częściej uciekają w „chorobę”. Według danych ZUS, w pierwszym kwartale tego roku Zakład cofnął świadczenia zdrowotne warte 39 mln złotych. To niemal dwa razy więcej w porównaniu z analogicznym okresem przed dwoma laty.

 

Pracownik zagrożony utratą pracy bardzo często dowiaduje się nieoficjalnie o zamiarach pracodawcy i w obawie przed utratą środków do życia „ucieka” nagle w długotrwałą (kilkumiesięczną) chorobę, wykorzystując ten czas na znalezienie innego zatrudnienia. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, jeżeli pracownik przed otrzymaniem wypowiedzenia przedstawi zwolnienie lekarskie, to pracodawca ma związane ręce i musi cierpliwie czekać na jego powrót, aby skutecznie wręczyć wypowiedzenie. Powodem tego rodzaju nadużyć są niewłaściwie skonstruowane przepisy prawne. Jest to szczególnie widoczne podczas procedury wypowiadania umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca ma bowiem obowiązek uprzedniego skonsultowania zamiaru podjęcia decyzji o zwolnieniu danego pracownika z reprezentującą go organizacją związkową. Pracownik uzyskuje informację od związku zawodowego, że pracodawca planuje wypowiedzieć mu umowy o pracę, w następstwie czego pracownik „zapada” na kilkumiesięczną chorobę.

 

Ten problem wymaga jak najszybszego rozwiązania, ponieważ w istotny sposób ingeruje w swobodę decyzyjną pracodawców. Dlatego też zdaniem Pracodawców RP konieczne jest nie tylko uszczelnienie systemu kontroli zwolnień lekarskich, lecz także zagwarantowanie pracodawcy prawa do informowania organizacji związkowej o wypowiedzeniu równolegle, a nie przed wręczeniem takiego pisma pracownikowi.