English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Komisja Europejska uzgodniła projekt unijnego petentu

30-11-2010

W opinii Pracodawców RP, propozycje Komisji Europejskiej w sprawie uzgodnień projektu unijnego patentu, oparte na systemie językowym Europejskiego Biura Patentowego (angielski, francuski, niemiecki) to poważny krok w tył w długiej dyskusji nad sposobami ograniczenia biurokracji i kosztów patentu europejskiego.

 

Pracodawcy RP nie mogą poprzeć żadnej z dotychczasowych propozycji Komisji Europejskiej. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie zasady jedna unia – jeden język, a patent w języku angielskim byłby łatwiejszy do wdrożenia. Jednak zdając sobie sprawę z uwarunkowań politycznych, które od ponad 10 lat blokują porozumienie, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zachęcają władze RP i wszystkie państwa członkowskie UE do działania i podjęcia ostatecznej decyzji w oparciu o dobre praktyki istniejące w Unii Europejskiej.

 

Zdaniem Pracodawców RP wyjściem z patowej sytuacji jest równy status wszystkich 23 oficjalnych języków Unii, co doprowadziłoby do tego, że dokumenty patentowe składane w którymkolwiek z tych języków byłyby równie ważne. Korzystając z podstawowych wolności, każdy podmiot w Unii (niezależnie od miejsca zamieszkania i narodowości) przy składaniu dokumentacji patentowej miałby zagwarantowane prawo wyboru jednego z 23 oficjalnych języków UE. Europejski Urząd Patentowy powinien gromadzić dane dotyczące wszystkich patentów i przetwarzać podstawowe informacje na ich temat w trzech oficjalnych językach Urzędu, ale tylko oryginalny dokument złożony w którymkolwiek z 23 języków Unii byłby traktowany jako prawnie obowiązujący punkt odniesienia.

 

Pracodawcy RP uważają, iż tylko proste, oparte na stosowanej w Unii praktyce i efektywne kosztowo rozwiązanie blokującego obecnie innowacyjność zagadnienia patentu europejskiego zapewni konkurencyjność gospodarkom europejskim i nada nowy wymiar przedsiębiorczości opartej na wiedzy w europejskiej przestrzeni gospodarczej.