English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Nie twórzmy przepisów, które nadmiernie penalizują zachowania pracodawców

01-12-2010

W nawiązaniu do publikacji w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, Pracodawcy RP apelują o rozwagę przy tworzeniu ustawy dotyczącej sankcji dla podmiotów zatrudniających obywateli państw trzecich, przebywających na terytorium RP wbrew przepisom ustawy.

 

Prace nad nową ustawą są następstwem uchwalenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego przewidującej minimalne kary dla pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich. Polska jest zobowiązana wdrożyć przepisy unijne do 20 lipca 2011 r.

 

Dyrektywa wymaga, aby państwa członkowskie podjęły niezbędne środki w celu zapewnienia przestrzegania zakazu nielegalnego zatrudnienia. Kary wobec nieuczciwych przedsiębiorców powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W związku z tym, że poszczególne kraje członkowskie ustalają ich system w własnym zakresie, Pracodawcy RP apelują o niezbędną rozwagę - po to, aby nie tworzyć przepisów, które nadmiernie penalizują zachowania pracodawców.

 

Kierując się zasadą proporcjonalności kary, inaczej należy traktować zachowania przedsiębiorców dopuszczających się wyzysku, a inaczej tych, którzy zatrudniają cudzoziemców za godziwą zapłatą, choć bez wymaganych zezwoleń administracyjnych. Aby ograniczyć praktykę zatrudniania w szarej strefie, trzeba raczej dążyć do uproszczenia przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców niż przewidywać surowe sankcje.