English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP wzywają Komisję Europejską do rewizji sposobu wyliczania darmowych uprawnień emisji CO2

02-12-2010

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej apelują do Komisji Europejskiej i rządu RP o znaczące modyfikacje, uwzględniające polską specyfikę w projekcie KE zakładającym nowy sposób wyliczania ilości darmowych uprawnień emisji CO2 dla firm w latach 2013-2020.


Pracodawcy RP podkreślają, iż nowy sposób wyliczania darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla spowoduje wzrost wydatków w energochłonnych przedsiębiorstwach z branży papierniczej, chemicznej, cementowniach i nieopłacalność produkcji. Pozostały do 2013 roku okres jest zbyt krótki, by dokonać rewolucyjnego skoku technologicznego w przemyśle i zrezygnować z paliw kopalnych. W ciągu kilku miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji energochłonne branże będą zagrożone upadłością, a ekonomiczne i społeczne skutki nowych regulacji wielokrotnie przekroczą spodziewane efekty związane z ochroną środowiska naturalnego.


Pracodawcy RP apelują do Komisji Ochrony Klimatu, aby podejmując 15 grudnia 2010 r. decyzję w sprawie nowych limitów emisji dwutlenku węgla wzięła pod uwagę, iż propozycje Komisji Europejskiej zupełnie nie liczą się z interesami nowoczesnych i konkurencyjnych zakładów w Europie Środkowej, które energię potrzebną w procesie produkcyjnym czerpią z węgla. Koszty zakupu zezwoleń emisyjnych spowodują, iż zakłady te nie będą miały środków finansowych na unowocześnianie procesów produkcyjnych i modernizację.


Firmy członkowskie Pracodawców RP obliczają, iż proponowane regulacje unijne na skutek zwiększonych wydatków na zakup pozwoleń doprowadzą do podwyższenia ceny ciepła o blisko 1/4. Konieczność zakupu nawet 60 procent potrzebnych zezwoleń implikuje zaprzestanie produkcji przez branże – chemiczna, papierniczą i budowlaną, które w krótkiej perspektywie utracą zdolność konkurencyjną.


Przygotowanie regulacji promującej interesy firm zużywających w procesach produkcyjnych gaz przy marginalizacji specyfiki polskiego klimatu doprowadzi do upadku istniejącego systemu ciepłownictwa koksowego. Komisja Europejska nie liczy się zupełnie z faktem, iż polskie miasta i zakłady pracy w sezonie zimowym wymagają wielkich ilości energii do ogrzania. Wobec braku realnej alternatywy dla węgla w perspektywie lat 2013-2020 źródłem energii dla polskiego ciepłownictwa i przemysłu i tak pozostaną paliwa kopalne. Konieczność zakupu coraz kosztowniejszych pozwoleń na emisję będzie hamulcem w rozwoju ekonomicznym kraju i może być powodem likwidacji zakładów produkcyjnych i setek tysięcy miejsc pracy.


Pracodawcy RP pragną zwrócić Komisji Europejskiej uwagę, iż spodziewane ekologiczne rezultaty regulacji mogą nigdy nie zostać osiągnięte, a przyczynią się raczej do katastrofy ekologicznej i społecznej na skutek wstrzymania procesów produkcyjnych w zakładach papierniczych i chemicznych, cementowniach oraz zamykania kopalń. Ponadto nagłe podniesienie kosztów dostarczenia ciepła do użytkowników indywidualnych i zakładów spowodować może powrót do powszechnego użytkowania nieekologicznych systemów grzewczych i stać się przeszkodą w rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa.