English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP apelują o odrzucenie dyrektywy KE dotyczącej wyliczania darmowych uprawnień do emisji CO2

17-12-2010

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej apelują do Parlamentu Europejskiego o odrzucenie dyrektywy Komisji Europejskiej, określającej nowy sposób wyliczania ilości darmowych uprawnień emisji CO2 dla firm od 2013 do 2020 r.


Pracodawcy RP podkreślają, iż nowy sposób wyliczania darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla proponowany przez Komitet Rady UE ds. Środowiska spowoduje, iż polski przemysł poniesie znacząco wyższe wydatki na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla niż konkurenci w Europie Zachodniej, nie wspominając o państwach pozaeuropejskich, nie liczących się zupełnie z narzucanymi limitami emisji CO2. Decyzja Komisji o ustaleniu wskaźnika referencyjnego emisji CO2 dla gazu ziemnego, a nie stosowanego powszechnie w Polsce węgla kamiennego spowoduje zwiększenie wydatków w przedsiębiorstwach z branży papierniczej i stalowej, przyczyni się też do nieopłacalności produkcji.


Pracodawcy RP zwracali już Komisji Europejskiej uwagę, iż pozostały do 2013 roku okres jest zbyt krótki, by dokonać rewolucyjnego skoku technologicznego w przemyśle i zrezygnować z węgla. W ciągu kilku miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji energochłonne branże będą zagrożone upadłością, a ekonomiczne i społeczne skutki nowych regulacji w postaci zamykania zakładów pracy i masowych zwolnień wielokrotnie przekroczą spodziewane efekty związane z ochroną środowiska naturalnego.


Pracodawcy RP apelowali do Komisji Ochrony Klimatu, aby podejmując 15 grudnia 2010 r. decyzję w sprawie nowych limitów emisji dwutlenku węgla wzięła pod uwagę, iż propozycje Komisji Europejskiej zupełnie nie liczą się z interesami nowoczesnych i konkurencyjnych zakładów w Europie Środkowej, które energię potrzebną w procesie produkcyjnym czerpią z węgla. Koszty zakupu zezwoleń emisyjnych spowodują, iż zakłady te nie będą miały środków finansowych na unowocześnianie procesów produkcyjnych i modernizację.


Implementacja regulacji promującej interesy firm zachodnich zużywających w procesach produkcyjnych gaz będzie hamulcem w rozwoju ekonomicznym Polski i stanie się bezpośrednim powodem likwidacji zakładów produkcyjnych i tysięcy miejsc pracy.


Pracodawcy RP wzywając Parlament Europejski do odrzucenia projektu Komisji Europejskiej pragną zwrócić uwagę, iż przyjęcie projektu KE i czas potrzebny na oczekiwanie na nowe wytyczne w sprawie zasad przydziału emisji C02 dla elektrowni doprowadzi także do wstrzymania prac nad budową nowych siłowni, bez których za kilka lat w Polsce zabraknie prądu elektrycznego. Także spodziewane ekologiczne rezultaty regulacji mogą nigdy nie zostać osiągnięte, a przyczynią się raczej do katastrofy ekologicznej i społecznej na skutek wstrzymania procesów produkcyjnych w zakładach papierniczych i stalowniach oraz zamykania kopalń węgla kamiennego i brunatnego w Polsce.