English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy wreszcie przestaną być nękani przez inspektorów PIP

17-12-2010

Pracodawcy RP popierają projekt nowelizacji ustawy o PIP, ograniczający nadmierne karanie pracodawców.

 

Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej przedstawiła projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Zakłada on szereg zmian dotyczących trybu prowadzenia kontroli i uprawnień dla inspektora.

 

Najważniejszą propozycją zmiany jest przyznanie nowego środka prawnego w postaci polecenia. Jeśli inspektor pracy podczas kontroli wykryje nieprawidłowości, które u danego pracodawcy wystąpiły po raz pierwszy, będzie mógł odstąpić od nałożenia kary (w formie decyzji administracyjnej, nakazów), poprzestając na ustnym pouczeniu i wskazaniu sposobów organizowania pracy zgodnie z prawem. Pracodawca będzie zobowiązany wskazać inspektorowi termin usunięcia wykrytych uchybień.

 

Zdaniem Pracodawców RP nowe rozwiązanie zasługuje na aprobatę. Proponowana zamiana zmierza bowiem do usunięcia obecnie istniejących przepisów, które bez względu na okoliczności istniejące po stronie pracodawców, nakazuje ich karać. Tymczasem nieprawidłowości mogą być konsekwencją częstych zmian prawa, za którymi nie nadążają przedsiębiorcy.

 

W projektowanej ustawie znalazły się przepisy wspomagające walkę z szarą strefą. Przewiduje się większy krąg podmiotów, które PIP będzie mogła skontrolować pod kątem legalności zatrudnienia. Pracodawcy RP podkreślają, że penalizacja prawa nie jest najlepszym sposobem walki z nielegalnym zatrudnieniem. Zamiast karać przedsiębiorców, lepiej upraszczać przepisy, które ułatwią zatrudnienie zgodne z prawem.

 

Ponadto doprecyzowania wymagają przepisy dotyczące sposobu korzystania przez inspektora z prawa do nakazania pracodawcy przeprowadzenia pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Pracodawcy RP podkreślają, że koszty tych badań są bardzo wysokie, co wobec braku sprecyzowania sposobu korzystania z takich uprawnień może rodzić poważne problemy dla pracodawców.