English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Prezydent Bronisław Komorowski chce, by emeryt dalej mógł pracować i pobierać świadczenie

28-12-2010
Prezydent Bronisław Komorowski zamierza wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, której celem będzie ponowne umożliwienie łączenia emerytury z zatrudnieniem bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy. – To jak najbardziej słuszna decyzja. Cieszymy się, że prezydent przyznał, że warto jeszcze raz przeanalizować tę kwestię – uważają Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Od Nowego Roku pracownik, który będzie chciał pobierać wcześniejszą emeryturę, będzie musiał rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą, choćby tylko na jeden dzień. Sejm przywrócił bowiem przepis, który niespełna dwa lata temu wykreślił z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mówi on, że „prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”. W ocenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej takie rozwiązanie jest krótkowzroczne, szkodliwe dla naszego rynku pracy i zniechęci emerytów do dłuższej aktywności zawodowej.
 
Jeśli nie rozwiąże się stosunku pracy, to nie nabędzie się prawa do emerytury. To jasny komunikat dla pracującego Polaka: albo emerytura, albo praca. Zamiast zachęcać Polaków do jak najdłuższej aktywności zawodowej, de facto wypycha się ich z rynku pracy – mówi Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno gospodarczych Pracodawców RP.
 
Wprawdzie, jak podkreśla ekspert, po nabyciu prawa do świadczenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby emeryt ponownie podjął aktywność zawodową, ale w praktyce może nie być to już takie łatwe. – Wielu z tych kilkudziesięciu tysięcy emerytów już nigdy nie wróci na rynek pracy. Część z nich straci po prostu zapał do pracy. Ponadto nie można też zapominać, że ich były pracodawca przecież nie ma wcale obowiązku ponownie ich zatrudnić – dodaje Janczewska. 
 
W ocenie Pracodawców RP trudno zrozumieć politykę rządu, która kłóci się z powszechnie głoszonymi postulatami, aby pracować jak najdłużej i promować aktywność zawodową osób powyżej 50. roku życia. – Cała Europa robi wszystko, aby ich obywatele pracowali jak najdłużej. Wykreślenie tego przepisu miało sprzyjać zatrudnianiu 50-latków i starszych. Teraz rząd z niewiadomych przyczyn zmienił zdanie i postanowił go przywrócić. Trudno zrozumieć takie działanie – mówi Janczewska. I przypomina, że obecnie w Polsce w grupie osób w wieku 55-64 lata pracuje jedynie 32 proc. Polaków. Pod tym względem zajmujemy przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej, wyprzedzamy jedynie Maltę.
 
Dlatego też słowa prezydenta Bronisława Komorowskiego, iż „brak jest jednoznacznych przesłanek uzasadniających odstąpienie od wcześniejszej koncepcji" i jego zapowiedź, że wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, która ponownie umożliwi łączenie aktywności zawodowej z pobieraniem emerytury, jest godna pochwały.