English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Rzetelne konsultacje społeczne poprawią jakość prawa

28-12-2010

Pomysł rządu, by na stronie internetowej Premiera utworzyć zakładkę „rządowy proces legislacyjny”, w której będą rejestrowane wszystkie projekty aktów prawnych oraz założeń do aktów prawnych przygotowywanych przez wszystkie ministerstwa, jest zdaniem Pracodawców RP jak najbardziej godnym poparcia.

 

Zdaniem Julii Pitery, pomysł utworzenia tej zakładki, o czym poinformowała „Rzeczpospolita”, pomoże wyeliminować z procesu stanowienia prawa „patologię na styku biznesu i polityki”. Strona ta ma ułatwić uczestniczenie i kontrolowanie procesu legislacyjnego. Ma być na bieżąco aktualizowana i ma umożliwiać śledzenie zarówno osoby odpowiedzialnej za dany akt, jak i postępu prac.

 

Zdaniem Pracodawców RP stworzenie takiej zakładki to bardzo dobry pomysł. - W ten sposób wreszcie zostaną ujawnione wszystkie nieprawidłowości w stanowieniu prawa – takie jak np. nie przygotowywanie założeń do projektów ustaw, nie poddawanie konsultacjom społecznym niektórych aktów prawnych albo wyznaczanie partnerom społecznym trzydniowych terminów konsultacji społecznych – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Byszewski. Warto przypomnieć, że obecnie partnerzy społeczni mają problem z wyegzekwowaniem 30-dniowego czasu konsultacji społecznych.

 

- Rzetelnie prowadzona strona pozwoli te wszystkie nieprawidłowości wykazać i - miejmy nadzieję - wyeliminować. Jednocześnie od dawna apelujemy, aby zgodnie z sugestią Ministerstwa Gospodarki zróżnicować proces konsultacji społecznych poprzez stosowanie różnych jego form oraz by zachęcać jak najwięcej podmiotów do przesyłania opinii – dodaje Grzegorz Byszewski. Ma on nadzieję, że propozycja stworzenia odpowiedniej zakładki na stronie Premiera zostanie zrealizowana i że będzie to przyczynkiem do bardziej odpowiedzialnego traktowania konsultacji społecznych jako elementu stanowienia prawa. Jednocześnie jest szansa, by zarówno możliwość obserwacji postępu prac jak i informacja o osobie odpowiedzialnej za dany projekt dyscyplinowała urzędników ministerialnych.

 

Pracodawcy RP na każdym kroku podkreślają ważność szerokich konsultacji, co jest gwarantem uchwalenia dobrego prawa. Dlatego też dwa lata temu utworzyli Centrum Monitoringu Legislacji, w którym także umieszczają interesujące z punktu widzenia przedsiębiorców akty prawne.