English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP wskazują na najbardziej potrzebne zmiany w gospodarce w 2011 roku

31-12-2010

Zdaniem Pracodawców RP przyszły rok upłynie pod znakiem walki rządu z groźbą przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego. Zapewne w tym obszarze skupi się aktywność naszych władz, które będą mieć także zadania związane z naszą prezydencją w UE. To ważne zadanie, niemniej jednak istnieje szereg innych problemów, które powinny zostać szybko rozwiązane.

 

Z końcem 2011 roku przestanie obowiązywać ustawa antykryzysowa. Zawczasu musimy dokonać takich zmian legislacyjnych, aby ten moment nie przyniósł ze sobą zamieszania. Jednocześnie już teraz musimy zacząć rozmawiać, aby rozwiązania, które sprawdziły się w ustawie antykryzysowej (elastyczny czas pracy) na stałe znalazły się w Kodeksie pracy. Zresztą ustawa ta wymaga szeregu zmian po to, by odpowiadała warunkom gospodarki rynkowej.

 

Duże nadzieje wiążemy z projektem ustawy dereglamentacyjnej, nad którą zaczynają się prace sejmowe. Mamy nadzieję, że ostateczna treść ustawy w maksymalny możliwy sposób uwolni z biurokratycznych więzów naszą gospodarkę. Liczymy także na to, że uproszczone zostanie prawo podatkowe, a kontakty na linii biznes – administracja będą mogły odbywać się w jak najszerszym zakresie w formie elektronicznej. Potrzebny jest do tego szereg zmian legislacyjnych. Polskiej gospodarce potrzebny jest także impuls innowacyjny – liczymy na aktywność rządu w tym zakresie.

 

Rok 2011 to okres przygotowywania budżetu na rok kolejny. Powinien być on oparty na zasadzie równoważenia finansów publicznych nie tylko przez działania po stronie przychodowej, ale także wydatkowej. Mamy nadzieje na wdrożenie wreszcie rzeczywistego ograniczenia wydatków publicznych, szczególnie tych sztywnych. W roku 2011 zapewne będzie się toczyła dyskusja nad kształtem systemu emerytalnego. Musi on spełniać dwie przesłanki – nie zniechęcać do pracy i stwarzać optymalne warunki do zwiększania stopy zwrotu z odprowadzonych składek. Pakiet ustaw zdrowotnych będzie procedowany już w styczniu. Mamy nadzieję, że ich efektem będą rozsądne rozwiązania, poprawiające funkcjonowanie systemu i uwzględniające głos partnerów społecznych.

 

W 2011 roku będzie się dużo działo. Mamy nadzieję, że rząd będzie korzystał z eksperckiej wiedzy partnerów społecznych i podejmował rzeczywiste, kompleksowe działania ukierunkowane na stworzenie optymalnych warunków do rozwoju kraju.