English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP nie zgadzają się z projektem ustawy o refundacji leków

14-01-2011

Organizacje pracodawców, w tym Pracodawcy RP, oraz przedstawiciele związków zawodowych z „Solidarności” i OPZZ krytykują rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

 

Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia plenarnego Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych omówiono projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Efektem posiedzenia było podpisanie przez wszystkie organizacje Pracodawców zasiadających w Trójstronnej Komisji oraz przedstawicieli związków zawodowych z „Solidarności” i OPZZ dokumentu, w którym partnerzy jednogłośnie krytykują rozwiązania zawarte w ustawie.

 

Przedstawiciele Pracodawców RP co prawda poparli projekt ustawy w wielu aspektach, związanych z implementacją dyrektywy przejrzystości, likwidacji leków „za jeden grosz”, oraz wielu nieprawidłowości obecnie dostrzeganych w funkcjonowaniu rynku, jednocześnie jednak podkreślili, że kumulacja rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia w sposób nieuzasadniony obciąży producentów leków. Przykładowo - wprowadzenie 17-procentowego limitu wydatków na leki przy szacunkowo wyliczonym budżecie w 2010 r. na ponad 20 proc. oznacza, że 3-4 proc. wartości leków producenci będą musieli sami pokryć w wyniku zastosowania systemu pay-back (czyli konieczności sfinansowania kosztów refundacji leków w przypadku przekroczenia limitu ilościowego). Jednocześnie ministerstwo zaproponowało wprowadzenie 3-procentowego podatku od obrotu produktami leczniczymi, z których chciałoby finansować działanie i badania kliniczne prowadzone przez, i w ramach Agencji Oceny Technologii Medycznych.

 

Pracodawcy RP pokreślili także, iż nie do przyjęcia jest, że kary za przekroczenie limitu będą wymierzane w trybie nakazu zapłaty bez możliwości odwołania się od niej. Równocześnie wyrazili wątpliwość, czy likwidujące element konkurencyjny na rynku sztywne ceny i marże, rzeczywiście przyczynią się do obniżki cen produktów leczniczych.

 

Zdaniem Pracodawców RP należy wycofać się z systemu pay-backu na rzecz indywidualnych umów podpisywanych przez producentów oraz zrezygnować w 3-procentowego podatku od obrotu. Wczoraj posłowie zdecydowali o konieczności przedstawienia opinii na temat faktycznych konsekwencji wprowadzenia zmian w ustawie refundacyjnej jak i jej konstytucyjności przez niezależnych ekspertów. Jednocześnie posłowie zobowiązali Ministra Zdrowia do poprawienia Oceny Skutków Regulacji załączonych do projektu. Kolejne spotkanie podkomisje odbędzie się już w środę.


Pracodawcy RP mają nadzieję, że wspólnie wynegocjowane i podpisane stanowisko przekona stronę rządową do rezygnacji z części niebezpiecznych zapisów i dzięki temu ostateczna wersja projektu będzie akceptowalna dla przemysłu i jednocześnie bezpieczniejsza dla pacjentów, bez groźby znacznej podwyżki cen detalicznych leków dla pacjentów. Jednocześnie, zdaniem Pracodawców RP, dobrą decyzją było przesunięcie pracy nad projektem o tydzień, by Ministerstwo będzie miało czas na przygotowanie pełnego i rzetelnego OSR oraz znalezienia niezależnych ekspertów, którzy przedstawią rzeczywiste skutki projektowanych zmian na funkcjonowanie rynku.