English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP domagają się porozumienia w sprawie limitów przewozowych do Rosji

26-01-2011

Pracodawcy RP wzywają władze Polski i Federacji Rosyjskiej do szybkiego rozwiązania problemu braku porozumienia w sprawie limitów przewozowych dla polskich ciężarówek na terytorium Federacji.

 

20 stycznia na granicy z Federacją Rosyjską zatrzymanych zostało kilkaset polskich tirów, które oczekiwały na wjazd na terytorium Rosji. Uniemożliwiał im to brak nowego porozumienia z Rosją w sprawie umowy tranzytowej, która wygasła 15 stycznia. Polscy przewoźnicy i ich rosyjscy kontrahenci tracą na tym, że strona rosyjska chce drastycznie obniżyć poprzednio obowiązujący limit a strona polska nie wzięła pod uwagę możliwości przedłużenia się negocjacji, które zostaną wznowione dopiero 30 stycznia.

 

Pracodawcy RP oceniają, iż straty poniesione przez przewoźników w wyniku przymusowego przestoju spowodowanego przeciąganiem się negocjacji wynoszą już ponad 100 mln zł. Niepokojące jest, iż kierowcy i przewoźnicy nie otrzymują od władz informacji na temat terminu zezwolenia na wjazd, a służby graniczne Białorusi, Ukrainy i Litwy nakładają na zdezorientowanych kierowców mandaty za tarasowanie dojazdu do przejść granicznych.

 

Pracodawcy RP zwracają się do Ministerstwa Infrastruktury z postulatem pilnego wznowienia i przyspieszenia negocjacji z Rosją oraz wynegocjowania kwoty limitów przewozowych gwarantującej realizację interesów gospodarczych polskich przewoźników, korzystnych również dla dynamicznie rozwijającej się gospodarki rosyjskiej. Pracodawcy RP wzywają strony negocjacji do stworzenia oficjalnego, jawnego harmonogramu negocjacji w sprawie odnawiania umów tranzytowych - po to, aby zapobiec stratom polskich przewoźników w przyszłości.