English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Im szybciej dojdzie do reformy emerytur mundurowych, tym lepiej

28-01-2011

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z zadowoleniem przyjmują zapowiedzi dotyczące intensyfikacji prac nad reformą emerytur mundurowych. – Te zmiany są konieczne z punktu widzenia naszych finansów publicznych, ale muszą być przeprowadzone w duchu dialogu społecznego – podkreśla Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP.

 

Zdaniem Pracodawców RP przyjęcie nowych rozwiązań już na początku przyszłego roku – co jest realne przy założeniu sprawnych prac nad reformą emerytur mundurowych - będzie realną ulgą dla finansów publicznych. Przywileje emerytalne służb mundurowych wymagają bowiem gruntownej przebudowy.

 

- Sytuacja, gdy jeden Polak musi pracować do 65. roku życia, a inny może zakończyć aktywność zawodową po 15 latach pracy i to bez względu na wiek, jest nie tylko niesprawiedliwa społecznie, ale także szkodliwa dla budżetu państwa – mówi Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP. Emerytury i renty mundurowe kosztują ok. 13 mld zł rocznie. Prawo do zakończenia aktywności zawodowej po 15 latach pracy mają: funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. – Pracując w tych zawodach można zostać emerytem mając już 33 lata, czyli w przypadku mężczyzn prawie dwukrotnie mniej niż wynosi powszechny wiek emerytalny w Polsce – mówi Janczewska. - Świadczenia finansowane są całkowicie z budżetu państwa. Na dodatek przepisy tylko w niewielki sposób ograniczają możliwość dorabiania na emeryturze. Polski na utrzymanie takiego systemu po prostu nie stać  - tłumaczy ekspert. Dlatego Pracodawców RP cieszy intensyfikacja działania strony rządowej. Rozważane jest wydłużenie z 15 do 20 lub 25 lat okresu służby uprawniającego do wcześniejszej emerytury. Jednocześnie ma się pojawić warunek, że taka osoba będzie musiała mieć skończone 50 lub 55 lat. – Należy te zmiany wprowadzić jak najszybciej, szczególnie że realne oszczędności odczujemy dopiero za wiele lat. Rząd podkreśla, że zmiany będą dotyczyły dopiero tych, którzy wstąpią do służby po 1 stycznia 2012 roku – dodaje Janczewska.

 

W ocenie Pracodawców RP służby mundurowe powinny zostać także włączone do powszechnego systemu emerytalnego. – Powoływanie kas branżowych nie jest najlepszym rozwiązaniem i będzie rozmywało ideę zmian. Także w przypadku służb mundurowych powinno się obliczać kapitał emerytalny i premiować dłuższą aktywność zawodową. Obecny system w żaden sposób nie zachęca do pozostawania na dłuższej służbie – dodaje Janczewska.