English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Senat zgodził się z postulatami pracodawców RP dotyczącymi Kodeksu pracy

28-01-2011

Senat przyjął projekt nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy, zgłoszony przez Pracodawców RP. - Dzięki naszym staraniom i inicjatywie uproszczą się zasady wydawania świadectw pracy oraz wykonywania wstępnych badań lekarskich, a tym samym zlikwidowane zostaną zbędne obciążenia biurokratyczne – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Rafał Kalisz.

 

Nowelizacja przepisów o badaniach lekarskich spowoduje, że przedsiębiorcy nie będą musieli wysyłać na wstępne badania lekarskie pracowników, których zdecydują się zatrudnić ponownie w ciągu 30 dni od rozwiązania z nimi poprzedniej umowy o pracę. Oczywiście warunkiem koniecznym jest posiadanie przez zatrudnianego aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na tym samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy. Proponowana zmiana przyniesie pozytywne rezultaty dla obydwu stron - zarówno pracownicy jak i pracodawcy uwolnią się od uciążliwego obowiązku wykonywania badań po ponownym przyjęciu do pracy.

 

To nie jedyna korzyść dla pracodawców. Senat zgodził się z innym postulatem Pracodawców RP polegającym na zniesieniu obowiązku każdorazowego wydawania świadectwa pracy, jeżeli pracodawcy zawierają z tym samym pracownikiem kolejną umowę o pracę w krótkich odstępach czasu. Jeżeli pracownik sam nie zażąda świadectwa po upływie dwóch kolejnych umów, przedsiębiorca będzie musiał je wydać jedynie raz na dwa lata.