English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Prezydencka nowelizacja ustawy emerytalnej nie spełnia oczekiwań Pracodawców RP

02-02-2011

Zamiana sposobu wyliczania kapitału emerytalnego pracujących emerytów, którą w skierowanym do Sejmu projekcie nowelizacji ustawy proponuje prezydent Bronisław Komorowski, to zdecydowanie za mało. W ocenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej kluczowe jest umożliwienie łączenia pobierania świadczenia z zatrudnieniem, bez konieczności uprzedniego rozwiązywania stosunku pracy.

 

Od nowego roku pracownik, który chce pobierać wcześniejszą emeryturę, musi rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą, choćby tylko na jeden dzień. Sejm przywrócił bowiem przepis, który niespełna dwa lata temu wykreślił z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mówi on, że „prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”. W ocenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej takie rozwiązanie jest krótkowzroczne, szkodliwe dla naszego rynku pracy i zniechęci emerytów do dłuższej aktywności zawodowej. – Jeśli nie rozwiąże się stosunku pracy, to nie nabędzie się prawa do emerytury. To jasny komunikat dla pracującego Polaka: albo emerytura, albo praca – mówi Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP.

 

Wprawdzie, jak podkreśla ekspert, po nabyciu prawa do świadczenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby emeryt ponownie podjął aktywność zawodową, ale w praktyce może nie być to już takie łatwe. – Wielu z tych kilkudziesięciu tysięcy emerytów już nigdy nie wróci na rynek pracy. Część z nich straci po prostu zapał do pracy. Nie można też zapominać, że ich były pracodawca przecież nie ma wcale obowiązku ich ponownie zatrudnić. To kuriozalne rozwiązanie, zamiast więc zachęcać Polaków do jak najdłuższej aktywności zawodowej, de facto ich z tego rynku pracy wypycha – dodaje Janczewska.

 

Na uwagi partnerów społecznych, pod koniec ubiegłego roku zareagował jednak prezydent Bronisław Komorowski. Jak wynikało z doniesień medialnych, podzielał on te krytyczne opinie. Dlatego też zapowiedział, że wystąpi z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie. Okazuje się jednak, że w przesłanym do Sejmu prezydenckim projekcie nie ma żadnego zapisu mówiącego o tym, że nie trzeba rozwiązać stosunku pracy, aby nabyć prawo do świadczenia. Prezydent Komorowski nie chce także dać możliwości kontynuowania pobierania emerytury osobom, które po 7 stycznia 2009 roku zyskały do niej prawo. Jeśli nie zwolnią się do końca września, wypłata świadczeń zostanie więc zawieszona. – Oznacza to, że problem ten dotyczy nie tylko przyszłych emerytów z prawem do świadczenia, ale i tych, którzy już takie prawo nabyli przed wejściem w życie ustawy. Przypuszczam, że w przypadku tych praw nabytych możemy spodziewać się wniosków do Trybunału Konstytucyjnego – uważa Janczewska.

 

W ocenie Pracodawców RP trudno zrozumieć taką politykę, która kłóci się z powszechnie głoszonymi postulatami, aby pracować jak najdłużej i promować aktywność zawodową osób powyżej 50. roku życia. – Cała Europa robi wszystko, aby ich obywatele jak najdłużej pracowali. Wykreślenie tego przepisu miało sprzyjać zatrudnianiu osób powyżej 50. roku życia. Teraz politycy z niewiadomych przyczyn zmienili zdanie i trudno zrozumieć takie działanie – mówi Janczewska. I przypomina, że obecnie w Polsce w grupie osób w wieku 55-64 lata pracuje jedynie 32 proc. Polaków. Pod tym względem zajmujemy przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej. Wyprzedzamy jedynie Maltę.