English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Wysokie koszty odwołań od wyniku postępowania odstraszają przedsiębiorców

18-02-2011

Przyspieszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a więc usprawnienie procesu zamówienia, odbywa się kosztem ograniczania konkurencji i eliminowania części potencjalnych wykonawców. - Dzieje się tak z powodu wysokich kosztów związanych z odwołaniem od wyniku postępowania - podkreśla ekspert Pracodawców RP, Piotr Wołejko.

 

Od stycznia 2010 roku opłata sądowa od skargi wzrosła z trzech tysięcy złotych do pięciu procent wartości zamówienia, maksymalnie zaś do pięciu milionów złotych. Efekty tej zmiany są szkodliwe, na co Pracodawcy RP zwracali uwagę już pół roku temu. Jedynie cztery procent przedsiębiorców zdecydowało się złożyć skargę do sądu powszechnego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

 

Teoretycznie dwuinstancyjny, gwarantowany konstytucyjnie, tryb postępowania odwoławczego został okrojony do jednej instancji, którą jest KIO. Tymczasem KIO najczęściej podejmuje decyzje w składzie jednoosobowym. Trudno uznać taki tryb za właściwy.

 

Przedsiębiorcy, nawet w sytuacjach, w których mają uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości wyboru wykonawcy, obawiają się występować na drogę sądową. Możliwość przepadku wysokiej opłaty stanowi dla wielu przedsiębiorców barierę, której nie mogą pokonać. Co więcej, sądy rzadko godzą się w przypadku przedsiębiorców na zwolnienie z kosztów sądowych. - Dlatego też postulujemy istotne obniżenie wysokości opłat za wpis oraz za skargę do sądu na orzeczenie KIO. Niezbędne jest przywrócenie faktycznej możliwości dwuinstancyjnej kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – podkreśla Piotr Wołejko.