English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Ofensywa w defensywie – rząd nie zdąży z ustawami

06-04-2011

Lista ustaw, które rząd planował przeprowadzić przez parlament i przesłać do podpisu Prezydentowi RP zaczyna się kurczyć. W niespełna sześć tygodni od jej ogłoszenia, z zaplanowanych 36 ustaw wątpliwe jest uchwalenie 15. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej już w lutym br., zaraz po ogłoszeniu priorytetów rządu wskazywali, że planowana ekspresowa ścieżka legislacyjna nie jest najlepszym rozwiązaniem.

 

Konsultacje społeczne oraz debata publiczna są w takich warunkach fikcją, a większość parlamentarna może przegłosować dosłownie wszystko. Nie muszą to być jednak najlepsze projekty. Tak drastyczne przyspieszenie prac spowoduje, iż w aktach prawnych mogą wystąpić błędy.

 

Przykładem jest ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Istnieją poważne wątpliwości konstytucyjne projektu, zawarte w opinii przygotowanej przez dr Ryszarda Piotrowskiego. W istocie nie wprowadza ona żadnych zmian i nie doprowadzi do realizacji zakładanych przez Ministerstwo Zdrowia celów.

 

Jednocześnie istnieje potrzeba zmian w sferze gospodarczej, których celem byłoby poszerzenie sfery wolności gospodarczej oraz likwidacja barier dla prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególnie istotnym projektem, który powinien zostać przyjęty jeszcze w tej kadencji parlamentu, jest druga ustawa deregulacyjna. Zawiera ona szereg ważnych zmian ułatwiających przedsiębiorcom życie i ograniczających koszt prowadzenia biznesu. Co więcej, jej założenia zostały wypracowane wspólnie przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki oraz organizacje pracodawców, a wiodącą rolę w tych pracach odegrali Pracodawcy RP.

 

Kolejna rządowa ofensywa legislacyjna okazuje się mniej ambitna w rzeczywistości, niż w planach. Ofensywy nie byłyby w ogóle potrzebne, gdyby przez 3,5 roku trwania kadencji parlamentu pracował on w sposób właściwy. Tymczasem prace nad wieloma ustawami ciągnęły się w nieskończoność, a niektóre dobre pomysły nie mogły doczekać się przygotowania założeń do ustawy. W tym samym czasie posłowie wielokrotnie dokonywali nowelizacji poszczególnych aktów prawnych, m.in. ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Pracodawcy RP podkreślają znaczenie konsultacji społecznych, których celem jest wypracowanie kompromisu strony rządowej i partnerów społecznych w kwestiach, gdzie jest to możliwe do osiągnięcia. Niestety, władza niechętnie prowadzi konsultacje i niekoniecznie liczy się ze zdaniem strony społecznej: organizacji pracodawców i związków zawodowych.

 

Przyjmowanie ustaw w ekspresowym trybie to nie tylko pogwałcenie zasad dialogu społecznego oraz narażanie państwa na ryzyko przyjęcia błędnych, nieprzemyślanych rozwiązań, ale także łamanie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.