English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Stanowisko Pracodawców RP ws propozycji podniesienia płacy minimalnej

15-04-2011

Pracodawcy RP są gotowi do rozmów w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych na temat ustalenia wysokości płacy minimalnej na przyszły rok.

 

Z założeń do budżetu na 2012 r. wynika, że od 1 stycznia minimalna płaca musi wzrosnąć co najmniej o 5,4 procent. Oznacza to, że może wynieść 1461 zł. Taki wzrost jest zagwarantowany na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Resort pracy proponuje natomiast, aby od stycznia płaca minimalna wynosiła 1500 zł.

 

- Propozycja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wymaga analizy skutków jej ewentualnego przyjęcia. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że wysokość minimalnego wynagrodzenia ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców realizujących zlecenia związane z kontraktami wynikającymi z zamówień publicznych. Gwałtowne zmiany w tym obszarze mogą wpłynąć na nieopłacalność kontraktów – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.

 

Ponadto Pracodawcy RP zwracają uwagę na doświadczenia innych krajów. Większość badań empirycznych dowodzi, że w przypadku wzrostu najniższego wynagrodzenia pracodawcy najczęściej zastępują najmniej wykwalifikowanych pracowników maszynami, do których obsługi zatrudniają osoby o stosunkowo wyższej wydajności pracy. W USA w latach 80. w wyniku zamrożenia nominalnego poziomu płacy minimalnej, jej wysokość obniżyła się realnie, czyli po uwzględnieniu wzrostu cen, o 25 proc., a potem utrzymała się na prawie niezmienionym poziomie do końca lat 90. W tym czasie liczba pracujących w USA wzrosła o ponad 37 proc. Z kolei od początku lat 80. realny poziom płacy minimalnej we Francji wzrósł o ponad 33 proc., natomiast relacja najniższego wynagrodzenia do mediany płac, czyli wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez co najmniej połowę zatrudnionych, utrzymywała się na poziomie ok. 60 proc. W tym czasie poziom zatrudnienia we Francji wzrósł zaledwie o 6 proc., natomiast stopa bezrobocia wzrosła z 6 proc. w 1980 r. do ponad 12 proc. w drugiej połowie lat 90.

 

- Oczywiście rynek pracy poszczególnych krajów ma swoją specyfikę. Niemniej jednak, deklarując gotowość do rozmów i kompromisu, zwracamy uwagę na fakt, że ustalenie wysokości płacy minimalnej na zbyt wysokim poziomie może uderzyć rykoszetem w samych pracowników – mówi Piotr Rogowiecki.