English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP popierają nowelizację ustawy o odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę spółki

18-04-2011

W Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” trwają prace nad nowelizacją art. 585 Kodeksu spółek handlowych, które mają na celu zracjonalizowanie powszechnie krytykowanych zasad dotyczących odpowiedzialności karnej za działania na szkodę spółki. – Projekt ten oceniamy pozytywnie, jako element tworzenia dobrego prawa – mówi Piotr Rogowiecki, ekspert Pracodawców RP.

 

- Sytuacja, w której odpowiedzialność karną z tytułu działania na szkodę spółki ponoszą osoby, które w rzeczywistości nie dopuściły się takiego czynu, jest nie do przyjęcia – podkreśla Piotr Rogowiecki, ekspert Pracodawców RP. Dziś w praktyce wszyscy biorący udział w tworzeniu spółki handlowej - członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorzy - mogą ponosić odpowiedzialność za podejmowane przez innych działania, o których nie wiedziały. Obecny stan prawny nie daje bowiem instrumentu, który pozwoliłby ścigać osoby podejmujące niezgodne z prawem decyzje. Dlatego konieczne jest rozszerzenie zakresu podmiotowego osób podlegających odpowiedzialności z tytułu działania na szkodę spółki.


- Popieramy również propozycję przekształcenia charakteru przestępstwa na wnioskowy. Dzięki nowelizacji ściganie następować będzie na wniosek pokrzywdzonej spółki, jej wspólnika lub niezaspokojonego wierzyciela. Dziś jest to działanie wchodzące w zakres kompetencji oskarżyciela publicznego – dodaje Rogowiecki. Proponowana zmiana ma ścisły związek z sytuacją, w której z pozoru niebezpieczne dla spółki działania, które w rzeczywistości mogą jej przynieść korzyść, zostaną źle odczytane przez organy ścigania.

 

Pozytywnie należy także ocenić zmniejszenie surowości sankcji do 3 lat pozbawienia wolności bez kary grzywny. Dziś przestępstwo działania na szkodę spółki jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności oraz grzywną.