English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Nowelizacja ustawy o PIP będzie kolejnym obciążeniem finansowym dla pracodawców

29-04-2011

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o PIP, zgodnie z którą inspektor pracy będzie mógł nakazać pracodawcy przeprowadzenie badań stanowiska pracy z punktu widzenia szczególnych warunków jej świadczenia. Zdaniem Pracodawców RP jest to kolejne obciążenie finansowe dla przedsiębiorców.

 

Jak wiadomo, osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, które nie mają prawa do wcześniejszej emerytury mogą wystąpić o przyznanie emerytury pomostowej. Jednak przypisanie rodzaju prac, które uprawniają do emerytury pomostowej do konkretnego stanowiska często w praktyce rodzi wiele trudności.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy nie określa czasu dokonywania pomiarów. Związki zawodowe opowiadają się za ich przeprowadzaniem wówczas, gdy stężenie czynników jest największe, a nie typowe, stąd zdarzają się rozbieżności w wynikach badań. W konsekwencji tych niejasności pracodawcy nierzadko są oskarżani o łamanie przepisów. Zdaniem Pracodawców RP taka sytuacja jest niedopuszczalna i powinna być jak najszybciej unormowana. Brak klarownych i racjonalnych regulacji prawnych nie może skutkować odpowiedzialnością pracodawców.

 

Zatem o emeryturę pomostową będzie łatwiej, ale za badania związane z jej przyznaniem zapłacą pracodawcy. Zdaniem Pracodawców RP jest to kolejne obciążenie finansowe dla przedsiębiorców. Mimo że pracownik przejdzie na wcześniejszą emeryturę i nie będzie już świadczył pracy, to pracodawca będzie musiał dodatkowo ponieść związane z tym wydatki, a dokonanie stosownych badań jest kosztowne.

 

W projektowanej nowelizacji ustawy o PIP znalazła się też zmiana dotycząca obowiązku uzasadniania przez prokuraturę odmowy wszczęcia postępowania na wniosek PIP. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej pożądane. Organ ścigania będzie musiał teraz przedstawić konkretne argumenty, a nie ograniczyć się jedynie do stwierdzenia odmowy. Ponadto w określonych przypadkach pierwsza wizyta kontrolna inspektora pracy u przedsiębiorcy będzie miała wyłącznie prewencyjny charakter. W ocenie Pracodawców RP proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie, gdyż inspektor będzie wówczas jedynie instruował i pouczał pracodawcę, co jest niezwykle istotne w związku z dynamiką zmian w prawie pracy.