English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Prawne regulacje ochronne działaczy związkowych wymagają zmian

02-05-2011

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy w zakresie ochrony działaczy związkowych. Nowe rozwiązanie umożliwi związkowcom zatrudnionym na umowach terminowych żądanie przywrócenia do pracy po bezprawnym zwolnieniu. - Proponowana nowelizacja nie jest najlepsza. Warto zastanowić się nad przyjęciem, obowiązującej w innych krajach, ogólnej formuły, zgodnie z którą niedopuszczalne są jakiekolwiek akty krzywdzące przedstawicieli pracowników lub prowadzące do ich dyskryminowania z tytułu pełnionej funkcji - uważa ekspert mec. Monika Gładoch.

 

Proponowana przez legislatorów regulacja to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym sędziowie uznali art. 50 § 3 k.p za niekonstytucyjny. Przepis ten nie przewidywał bowiem możliwości przywrócenia do pracy działacza związkowego zatrudnionego na czas określony. Takiemu pracownikowi przysługiwało wyłącznie roszczenie odszkodowawcze.

 

Zdaniem Pracodawców RP należy się zastanowić nad gruntowną zmianą przepisów dotyczących ochrony działaczy związkowych. Obowiązujące regulacje ochronne są bowiem niezwykle kazuistyczne, a przygotowywana nowelizacja jest następstwem nadmiernej szczegółowości. Większą rolę w tworzeniu praktyki ochronnej powinny odgrywać sądy. - Zamiast drobiazgowego wyliczania zakazów oraz roszczeń, wyroki sądowe powinny wskazywać, jakie zachowania pracodawców są prawnie niedozwolone. Obecne przepisy ochronne ułatwiają bowiem nadużywanie prawa do ochrony, które w ocenie niektórych związkowców chroni ich w każdej sytuacji – podkreśla ekspert Pracodawców RP.


- Ochrona przysługuje tylko w związku z pełnioną funkcją. To oznacza, że zachowania bezprawne i społecznie naganne nie podlegają ochronie, a związkowiec naruszający prawo może być zwolniony z pracy nawet bez zgody związku zawodowego - przypomina Monika Gładoch.