English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Wprowadzenie paragonów fiskalnych zamiast faktur to złe rozwiązanie

02-05-2011

Sejm pracuje nad projektem ustawy dotyczącym ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie obraduje nad nim Komisja Finansów Publicznych. Proponowane zmiany mają umożliwić zastąpienie faktur paragonami fiskalnymi, co w opinii Pracodawców RP nie jest dobrym pomysłem.

 

Według proponowanych rozwiązań podatnicy świadczący usługi gastronomiczne, taksówkarskie, jak i parkowania pojazdów nie będą musieli wystawiać faktur VAT. Jednakże pod warunkiem, że zaewidencjonują obrót i kwotę podatku należnego z tytułu świadczenia tych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Nabywca usługi może w takim przypadku żądać wydania faktury.


- Takie zapisy nie stwarzają problemów w przypadku podmiotów, które nie są podatnikami VAT. Inaczej jednak wygląda kwestia tych, którzy prowadzą działalność gospodarcza opodatkowaną VAT. Co więcej, prowadzi to do powstania wątpliwości, jeśli chodzi o zgodność z przepisami Dyrektywy 112 – mówi ekspert Pracodawców RP, Emilia Amielanczyk.

 

Nowelizacja tego aktu wprowadzona w 2010 roku umożliwia wystawianie uproszczonych faktur w przypadku, gdy wskazana wartość nie przekracza 100 euro. - Istotnym faktem jest to, że nadal jest to faktura. Z jednej strony mamy więc odformalizowanie procedury z jednoczesnym zachowaniem właściwości danego dokumentu, który upoważnia do odliczenia podatku. Należy bowiem zauważyć, że w przypadku paragonu fiskalnego takie odliczenie nie będzie możliwe. Ta zmiana może uderzyć w podatników VAT - wyjaśnia ekspert.

 

Polski ustawodawca jest zobowiązany do wprowadzenia do systemu prawnego regulacji zawartych w dyrektywie. Na dzień dzisiejszy nie ma jednak projektu zgodnego z danymi przepisami. Istnieje jedynie projekt wprowadzający paragony zamiast uproszczonych faktur. Pracodawcy RP wskazują, że to pozornie proste rozwiązanie może być dla polskich podatników niekorzystne, a ponadto wiąże się z odpowiedzialnością państwa za złą implementację dyrektywy.