English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Poprawa sytuacji w gospodarce powinna zwiększyć zamówienia dla branż z sektora MSP

04-05-2011

Z badań koniunktury NBP wynika, że w I kwartale 2011 r. odnotowano wzrost wskaźników prognoz popytu, zamówień oraz produkcji, co pozwala z umiarkowanym optymizmem patrzeć na najbliższą przyszłość. W opinii Pracodawców RP prognozowana ogólna poprawa sytuacji gospodarczej powinna przełożyć się na wzrost zamówień dla sektora MSP.

 

Pracodawcy RP podkreślają jednocześnie kłopoty związane z biurokracją i niejasnymi przepisami, w znaczny sposób wpływającymi na postrzeganie przez przedsiębiorców przyszłości, a których rozwiązanie pozostaje w gestii rządu. Przykładem są nie tylko bardzo skomplikowane zasady naliczania i płacenia podatków, ale też i ich częste zmiany, a także mnóstwo formalnych przeszkód związanych z rozpoczęciem nowych inwestycji. Rząd, ułatwiając życie przedsiębiorcom, mógłby wpłynąć na ich lepsze postrzeganie przyszłości, a tym samym zapewnić bodźce do rozwoju.

 

Z kwartalnych badań stanu koniunktury Narodowego Banku Polskiego wynika także, że wśród barier rozwoju wskazanych przez przedsiębiorców na kolejny kwartał na pierwszym miejscu znalazł się wzrost cen surowców i materiałów, co jest odzwierciedleniem sytuacji na światowych rynkach. Przedsiębiorcy obawiają się, że niepewna sytuacja w krajach arabskich przełoży się na dalszy wzrost cen paliw, a te na poziom cen w całej gospodarce. Niski popyt jest drugim czynnikiem niepewności. Wśród barier rozwoju wymieniany jest także niestabilny kurs złotego oraz problemy z odzyskaniem należności.