English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Emeryci nie będą już musieli rozwiązywać umów o pracę

06-05-2011

Koniec z absurdalną interpretacją przepisów w sprawie łączenia pracy zawodowej z prawem do emerytury. Zdaniem Pracodawców RP nowa interpretacja z pewnością przyczyni się do większej aktywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia.

 

ZUS pod wpływem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zmienił interpretację przepisów dotyczących zawieszania wypłaty emerytur. Zgodnie z obowiązującą regulacją, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Według nowej wykładni osoby, które rozwiązały stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do wcześniejszej emerytury, nie będą musiały zwalniać się z pracy.

 

- Sytuacja, gdy pracownik chcący pobierać emeryturę musi rozwiązać umowę, choćby tylko na jeden dzień, była absurdalna – podkreślają eksperci Pracodawców RP. Sprowadzała się do obejścia prawa w celu uzyskania świadczenia. Kuriozalna była też argumentacja rządu, iż jest to szansa na pracę dla ludzi młodych. - Nie można pozbawiać prawa do zatrudnienia osób starszych, które niejednokrotnie mają problemy finansowe. Jeśli emeryt chce nadal pracować, powinien mieć prawnie zagwarantowaną taką możliwość. Obowiązkiem państwa jest promowanie zatrudniania osób starszych, a nie eliminowanie ich z rynku pracy – mówią eksperci Pracodawców RP. Warto podkreślić, że dziś zatrudnionych jest jedynie 32 proc. Polaków w wieku 55 - 64 lata, co plasuje nas na przedostatniej pozycji wśród państw Unii Europejskiej.