English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Niepokojące zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim

10-05-2011

Uchwalona 1 kwietnia br. przez Sejm ustawa o kredycie konsumenckim, zawiera szereg poprawek wniesionych przez Senat, które naruszają przepisy o zachowaniu tajemnicy bankowej. Zdaniem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, zmiany nie powinny zostać przyjęte ze względu na potrzebę ochrony danych osobowych, jak i sprzeczność z przepisami unijnymi.

 

Przyjęcie ustawy przez Sejm zostało poprzedzone wielomiesięcznymi pracami przygotowawczymi, dzięki którym powstał spójny i jasny projekt, będący dobrym przykładem właściwego implementowania prawa europejskiego do polskiego porządku prawnego. Jednakże senackie poprawki w zasadniczy sposób zmieniają treść ustawy i nie są zgodne z przedłożeniem rządowym. Już sam sposób ich wprowadzenia może budzić wątpliwości, gdyż nie zostały poddane zasadniczej dyskusji merytorycznej. Przyjęto je również wbrew negatywnemu stanowisku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Wprowadzone przez Senat poprawki spowodują zróżnicowanie warunków udzielania kredytu konsumenckiego w poszczególnych państwach UE, co sprzeczne jest z celem unijnej dyrektywy. Zdaniem Pracodawców RP, utrzymanie w ustawie zmian spowoduje również naruszenie zasad funkcjonowania tajemnicy bankowej.

 

Przepisy Prawa bankowego wprowadzają ścisłą reglamentację podmiotów, którym informacje stanowiące tajemnicę bankową mogą być ujawnione, natomiast przyjęcie senackich poprawek spowoduje, że będą dostępne wszystkim kredytodawcom w rozumieniu ustawy, a zatem również tym placówkom, które nie są objęte odpowiednim nadzorem. Nie można więc wykluczyć, iż powstanie zjawisko przekazywania informacji w sposób nieformalny – swoisty „czarny rynek” obrotu informacjami.