English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Metryka sprawy zwiększy transparentność pracy urzędników

13-05-2011

Pracodawcy RP popierają projekt zmiany ustawy o Kodeksie postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, nad którymi Sejm właśnie wznowił prace. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie tzw. metryki sprawy. - Dobrze się stało, że projekt uzyskał wreszcie poparcie Rady Ministrów – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.

 

Omawiany projekt jest bardzo ważny w kontekście odpowiedzialności urzędników za rażące naruszenia prawa. Metryka sprawy administracyjnej ma pokazywać, kto i jakie czynności podejmował w toku rozpatrywania danej sprawy administracyjnej. Jest to niezbędne do ustalenia, kto ewentualnie zawinił i w jakim stopniu. Bez tego nie może być mowy o prawidłowym funkcjonowaniu systemu odpowiedzialności urzędników.

 

Obecnie funkcjonujące w urzędach regulaminy i instrukcje kancelaryjne powstają w oparciu o wewnętrzne regulacje – trudno więc mówić o ich przejrzystości. Tymczasem metryka sprawy ma być jednolita dla wszystkich urzędów – w oparciu o rozporządzenie. Poza tym wiedza zawarta w metryce zgodnie z zasadą jawności ma być dostępna dla stron postępowania.

 

Decyzje administracyjne są podpisywane przez dany organ jednoosobowy. - Nie miejmy jednak złudzeń. Podpis ten nie zawsze jest podparty merytoryczną analizą sprawy, a ma jedynie charakter uwierzytelnienia pracy podwładnych – podkreśla Piotr Rogowiecki. Zanim decyzja trafi na biurko osoby, która ma go podpisać, pracuje nad nią kilka innych osób. Teraz nie wiemy, kto i co z konkretnym dokumentem robił. - Metryka to zmieni, dzięki czemu zostanie zrobiony krok ku zwiększeniu poziomu transparentności naszej administracji publicznej, tym bardziej że jakość jej pracy pozostawia wiele do życzenia. Dzięki projektowi łatwiej będzie zlokalizować autora ewentualnych błędów czy nieprawidłowości, co powinno być motywacją do lepszej pracy – mówi Piotr Rogowiecki.