English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Rządowy program "Solidarność pokoleń 50 +" nie napawa optymizmem

17-05-2011

Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Solidarność pokoleń 50 +”, przyjęty w 2008 r. zakłada, że do 2013 r. na rynku pracy będzie zatrudnionych co najmniej 40 proc. pracowników w wieku od 55 do 64 lat. - W praktyce projekt okazał się mało skuteczny, a wielu pracodawców nigdy o nim nie słyszało - podkreślają Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Program ma zachęcać pracodawców do zatrudniania osób starszych. Zakłada zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a w razie choroby pracownika powyżej 50 roku życia pracodawca wypłaca wynagrodzenie jedynie za 14 dni zwolnienia chorobowego w roku, za pozostałe dni płaci ZUS. Z programu finansowane są też koszty szkoleń organizowanych przez pracodawcę dla 50-latków.

 

Założenia i cele programu są niewątpliwie słuszne, problem jest natomiast z ich realizacją. Jak dotąd brakuje efektywnych form aktywizacji zawodowej, a środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wdrożenie programu nie są należycie wydatkowane. Z 7,3 mld zł wydanych na program, tylko 2,3 mld przekazano na bezpośrednią pomoc osobom powyżej 50. roku życia.

 

Pracodawcy RP popierają wszelkie działania, które mają ograniczyć koszty pracy i przyczyniają się do ułatwień w zakresie zatrudnienia. Dostrzegają atuty wynikające z zatrudniania osób, które ukończył 50 lat, ze względu na ich doświadczenie i wiedzę. W obecnej sytuacji gospodarczej dłuższa praca jest koniecznością.

 

Jednak zdaniem Pracodawców RP dla promocji zatrudnienia osób starszych konieczne jest również przełamanie stereotypów społecznych i zmiana nastawienia samych seniorów. Należy zachęcać i umożliwiać dłuższą aktywność zawodową takich osób, a nie tworzyć regulacje ułatwiające przejście na wcześniejszą emeryturę.