English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Eksport podstawą rozwoju polskich firm

18-05-2011

Zdaniem Pracodawców RP decydujący wpływ na rozwój przedsiębiorstw będzie miało zwiększanie konkurencyjności na zagranicznych rynkach.

 

Obecność polskich firm na rynkach zagranicznych niesie za sobą wiele korzyści dla całej gospodarki. Dzięki dywersyfikacji geograficznej pozwala przedsiębiorstwom ograniczać ryzyko, niesie także korzyści związane ze zwiększeniem skali produkcji, często wiąże się z uzyskaniem wyższych marż.

 

Z badań przeprowadzonych przez KPMG wynika, że firmy zajmujące się eksportem mają wyższy zwrot na zainwestowanym kapitale niż firmy nie prowadzące takiej działalności. Większość respondentów uznała, że głównym elementem konkurencyjności polskich firm na rynkach zagranicznych jest wysoka jakość produktów.

 

Eksport często stanowi dopiero pierwszy etap ekspansji międzynarodowej. Pozwala przedsiębiorstwu dowiedzieć się więcej o miejscowym rynku, pozyskać niezbędne kontakty. Kolejnymi etapami są bardziej bezpośrednie formy obecności, związane np. z tworzeniem aliansów z zagranicznymi partnerami czy też zakładaniem własnych filii handlowych i produkcyjnych. - Podążając tą ścieżką polskie firmy są w stanie odnieść sukces na globalnym rynku. Posiadają bowiem odpowiedni potencjał kreatywności – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Paweł Słonina.