English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Poprawa kondycji małych firm poprawi sytuację na rynku pracy

20-05-2011

W opinii Pracodawców RP poprawiająca się kondycja małych przedsiębiorstw świadczy o wychodzeniu gospodarki ze spowolnienia gospodarczego. Przedsiębiorstwa te są bardzo ważnym ogniwem gospodarki, dlatego polepszenie się ich sytuacji powinno wpłynąć na poprawę na rynku pracy.

 

Z badań GUS wynika, że w 2010 roku małe przedsiębiorstwa poprawiły najważniejsze wskaźniki finansowe. Ponad 77 procent badanych przedsiębiorstw rok zakończyło z zyskiem, wzrosła także ich rentowność.

 

Małe przedsiębiorstwa często wykorzystują pracochłonne techniki produkcji, pozwalające na absorpcję nadwyżek siły roboczej, a także tworzą miejsca pracy dla osób o najniższych kwalifikacjach. Ze względu na skalę działania i ograniczone możliwości konkurowania z dużymi firmami, przedsiębiorstwa małe zmuszone są do nieustannego poszukiwania i testowania nowych rozwiązań. Na inwestycje wydały blisko 12 mld zł, co wpłynie na podniesienie innowacyjności całej gospodarki.

 

Zdaniem Pracodawców RP poprawa sytuacji na rynku powinna przełożyć się na dalszy wzrost idei przedsiębiorczości i zachęcić Polaków do podjęcia ryzyka własnej działalności gospodarczej.