English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Nowe regulacje działania FGŚP

22-06-2011

Dotychczasowa praktyka funkcjonowania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ujawniła problemy związane z wypłatą niezaspokojonych przez firmę roszczeń pracowniczych. Dlatego też Rada Ministrów przyjęła projekt resortu pracy dotyczący nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 

Nowe regulacje dotyczą sytuacji, gdy sąd państwa członkowskiego UE (z wyłączeniem Danii) ogłosi upadłość podmiotu znajdującego się na terytorium Polski. Wówczas z Funduszu zostaną wypłacone pracownikom należne świadczenia - uprzednio Fundusz nie był do tego uprawniony. W ocenie Pracodawców RP zapewni to pełniejsze zabezpieczenie roszczeń pracowników w razie ogłoszenia przez sąd zagraniczny upadłości spółki kapitałowej, w której skład wchodzi przedsiębiorca posiadający siedzibę w Polsce.

 

Kolejną istotną zmianą jest przepis na podstawie, którego Fundusz będzie mógł umorzyć należności. Chodzi o sytuacje, gdy wystąpi on o zwrot lub będzie prowadzić postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub pracodawców, którzy w następstwie likwidacji lub ogłoszenia upadłości firmy przestali prowadzić działalność gospodarczą. W porównaniu do wcześniejszej regulacji, która nakazywała obowiązkowe występowanie do wymienionych podmiotów, Fundusz będzie mógł samodzielnie dokonać wyboru, czy jest to zasadne.

 

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Fundusz będzie mógł ustalić warunki spłaty należności przedsiębiorcom przy założeniu, że pomoc ta nie będzie pomocą publiczną. Fundusz będzie miał możliwość zawrzeć nowe porozumienie w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń. Porozumienie to określi dogodne warunki zwrotu wypłaconych świadczeń - w ratach lub na zasadzie odroczenia spłaty należności z jednoczesnym naliczaniem odsetek. Zdaniem Pracodawców RP przyjęcie takiego rozwiązania przyczyni się do niezakłóconego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zapewni także większą efektywność spłaty należności przez przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.