English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Liberalizacja przepisów dotyczących łączenia się spółek kapitałowych

29-06-2011

30 czerwca 2011 r. odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych. Zawarte w nim regulacje liberalizują zasady łączenia się spółek. W opinii Pracodawców RP to dobre rozwiązanie, które ułatwi rozwój przedsiębiorczości.

 

Celem nowelizacji jest implementowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r. w odniesieniu do wymogów dotyczący sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów. Rozwiązania zawarte w dyrektywie prowadzą do unowocześnienia sposobów realizacji wymogów informacyjnych spółek akcyjnych, zbliżeniu zasad ujawnienia projektu warunków połączenia w przypadku połączeń transgranicznych z zasadami stosowanymi w połączeniach i podziałach krajowych.

 

- Nowe przepisy umożliwiają m.in. przyspieszenie procesu łączenia lub podziału spółek. Przewidują one, iż za zgodą wszystkich wspólników, będzie możliwe odstąpienie od sprawozdania uzasadniającego połączenie oraz udzielania informacji o zmianach aktywów i pasywów między sporządzeniem planu a uchwałą o połączeniu. Dzięki temu spółka uniknie kosztownych badań biegłego – mówi ekspert Pracodawców RP, Emilia Podębska.

 

Zdaniem eksperta pozytywnie należy również ocenić zmiany mające na celu poszerzenie możliwości stosowania dokumentacji elektronicznej. - Dzięki temu możliwe będzie przesyłanie dokumentów spółki, odnośnie procedury łączenia, drogą elektroniczną, jak i zamieszczanie ich na stronie internetowej spółki – mówi Emilia Podębska.

 

W opinii Pracodawców RP zapisy projektu ustawy usuwają zbędne ograniczenia na drodze przedsiębiorców oraz wspomagają rozwój e-państwa.