English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Ustawa deregulacyjna bis to szansa zarówno dla przedsiębiorców, jak i obywateli

12-07-2011

Mimo zastrzeżeń, Pracodawcy RP z zadowoleniem przyjmują projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców, czyli ustawę deregulacyjną bis, którą dziś, tj. 12 lipca, zajmie się Rada Ministrów.

 

Pracodawcy RP zauważają przede wszystkim, iż przedłożony rządowi projekt ustawy został w istotny sposób okrojony w stosunku do pierwotnego projektu, którego zręby powstały przy współpracy z ekspertami Pracodawców RP. Należy nadmienić, iż poszczególne resorty i instytucje publiczne przygotowały blisko 200 stron uwag do projektu założeń ustawy deregulacyjnej bis, sprzeciwiając się w zasadzie wszystkim proponowanym zmianom. Prym w sprzeciwie wiodło Ministerstwo Finansów. Niestety, odniosło sukces chociażby w kwestii skrócenia terminu zwrotu różnicy podatku VAT z 60 do 30 dni, czy odejścia od restrykcyjnego terminu płatności podatku od towarów importowanych w ciągu 10 dni na rzecz rozliczenia na zasadach ogólnych, tj. wraz ze składaniem deklaracji podatkowej.

Niemniej jednak zdaniem Pracodawców RP druga ustawa deregulacyjna przyniesie korzyści dla przedsiębiorców i dla całej gospodarki, dlatego też powinna być uchwalona przez parlament przed upływem tej kadencji. Niezbędne są jednoznaczne poparcie ustawy przez rząd oraz determinacja klubów parlamentarnych, gdyż pozostało już niewiele posiedzeń parlamentu przed jesiennymi wyborami.

 

Pracodawcy RP przypominają, że ustawa deregulacyjna bis wprowadza szereg ważnych zmian, m.in. skrócenie okresu przedawnienia względem ZUS jak i od ZUS należności z tytułu składek z 10 do 5 lat, przekazywanie przez płatnika ubezpieczonemu informacji z raportów miesięcznych raz na rok lub na żądanie pracownika, nie częściej jednak niż raz na miesiąc, wydłużenie terminu na wykorzystanie zaległego urlopu do dnia 31 lipca następnego roku kalendarzowego oraz wprowadza rozwiązania klasyfikujące sytuację, w których umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym są zaliczane do długu publicznego.

 

Pracodawcy RP z zadowoleniem przyjmują również propozycję przyznania reprezentatywnym organizacjom pracodawców i reprezentatywnym organizacjom związkowym prawa wystąpienia z wiążącym Ministra Finansów wnioskiem o dokonanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego. Przyczyni się to do poprawienia jakości dialogu społecznego.


Pracodawcy RP przypominają, że projekt ustawy deregulacyjnej bis stanowi kontynuację przyjętej w marcu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Pracodawcy RP odegrali wiodącą rolę w przygotowaniu drugiej ustawy deregulacyjnej, nad którą prace w Ministerstwie Gospodarki rozpoczęły się w lutym.