English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Ustawy, które zdaniem Pracodawców RP należy przyjąć do końca tej kadencji parlamentu

19-07-2011

Przed upływem tej kadencji parlamentu odbędą się zaledwie trzy posiedzenia Sejmu. W związku z tym Pracodawcy RP postulują o przyspieszenie prac nad szeregiem ustaw mających istotne znaczenie dla przedsiębiorców.

 

- Priorytetem jest uchwalenie drugiej ustawy deregulacyjnej. Mimo znaczącego okrojenia liczby wprowadzanych zmian, ustawa ta przyniesie przedsiębiorcom oszczędności rzędu około miliarda złotych – mówi ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.

 

Ustawa deregulacyjna, przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z organizacjami pracodawców, w szczególności z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi kontynuację działań ministerstwa do zmniejszenia liczby barier administracyjnych i obowiązków informacyjnych, z którymi zmagają się podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Pierwsza ustawa została przyjęta w marcu, nad drugą prace trwają od lutego.

 

- Obok deregulacji, Sejm powinien uchwalić w tej kadencji m.in. ustawę o podpisach elektronicznych, przyczyniającą się do budowy e-państwa, co stanowi jeden z głównych postulatów Pracodawców RP; nowelizację ustawy – Kodeks spółek handlowych, liberalizującą przepisy dotyczące łączenia się spółek kapitałowych; nowelizację ustawy o finansach publicznych, wydłużającą o trzy lata vacatio legis dla przepisów stanowiących o utracie przez PFRON osobowości prawnej oraz ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, która ma w sposób systemowy rozwiązać najpilniejsze problemy przedsiębiorców i pracowników, będące bezpośrednim następstwem powodzi – mówi Piotr Rogowiecki.