English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Wybór członków ERZ przywilejem reprezentatywnych organizacji związkowych

29-07-2011

We wtorek rząd przyjął nowelizację ustawy o europejskich radach zakładowych implementującą unijną dyrektywę 2009/38/WE, która ma zapewnić skuteczność przepisów uprawniających pracowników do ponadnarodowego informowania i konsultowania oraz zwiększyć liczbę ERZ.

 

Nowe przepisy doprecyzowują pojęcia „informacja” i „konsultacja”, co z pewnością przyczyni się do transparentności instytucji partycypacji pracowniczej. Zmieniona ustawa o ERZ obejmuje jedynie prawa informacyjno – konsultacyjne o charakterze spraw ponadnarodowych. Zdaniem Pracodawców RP zagwarantuje to informowanie i konsultowanie na odpowiednim poziomie kierownictwa i organów reprezentujących, w zależności od podnoszonych kwestii. Ponadto będzie to wyraz odrębności dla kompetencji krajowych organów wobec ERZ.

 

W ustawie wprowadzono również kryterium proporcjonalności przy wybieraniu lub wyznaczaniu specjalnego zespołu negocjacyjnego oraz członków ERZ. Jedno miejsce przyznano każdej grupie pracowników zatrudnionych w danym państwie członkowskim, która reprezentuje 10 proc. liczby pracowników zatrudnionych we wszystkich państwach członkowskich lub na części tej grupy. W opinii Pracodawców RP zapewni to reprezentatywność pracowników z różnych państw UE w sposób zrównoważony oraz przyczyni się do zwiększenia efektywności współpracy w negocjacjach z zarządem centralnym.

 

Nowelizacja nie uwzględnia jednak wyroku TK z 1 lipca 2008 r. (sygn. akt K 23/07), w którym zwrócono uwagę na potrzebę ochrony negatywnej wolności związkowej przy wyborze przedstawicieli pracowników. Tymczasem zgodnie z obowiązującym art. 8 ustawy o ERZ, prawo typowania członków specjalnego zespołu negocjacyjnego należy wyłącznie do reprezentatywnych organizacji związkowych, identyczne rozwiązania przyjęto w odniesieniu do członków ERZ. Taka konstrukcja sprawia, że brak przynależności pociąga za sobą negatywne konsekwencje dla pracowników niezrzeszonych w związkach zawodowych, którzy de facto nie mają wpływu na wybór członków zespołu i rady. Zespół i ERZ są organami załogi, dlatego też powinny reprezentować interesy wszystkich pracowników, a nie tylko tych należących do związków zawodowych z przymiotem reprezentatywności. Tego rodzaju uprzywilejowanie reprezentatywnych organizacji związkowych jest ponadto sprzeczne z zasadą równego traktowania pracowników – podkreślają eksperci Pracodawców RP.

 

Zdaniem Pracodawców RP niewłaściwa jest nowelizacja obejmująca jedynie fragment problematycznego zagadnienia. Skoro resort pracy zdecydował się na modyfikację zasad powoływania specjalnego zespołu negocjacyjnego oraz ERZ, powinien też uwzględnić kwestię podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatur. Pozostawienie przepisów w obecnym kształcie oznacza nierespektowanie orzeczeń TK, którego tezy mają charakter ogólny.