English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Koniec e-podpisów

01-09-2011

Posłowie zgodnie twierdzą, że rozwój e – państwa jest niezwykle ważny. Niestety deklaracje te nie mają pokrycia w faktach. Od końca ubiegłego roku w Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii trwają prace nad ustawą o podpisach elektronicznych, która już wkrótce trafi do kosza, ponieważ posłowie nie zdążą zakończyć prac przed końcem kadencji Sejmu.

 

- To olbrzymia strata. Większa dostępność podpisów elektronicznych znacznie ułatwiłaby obieg dokumentów. Wprowadzenie ustawy przełożyłoby się na większą informatyzację społeczeństwa oraz administracji, która tego potrzebuje - mówi ekspert Pracodawców RP, Emilia Podębska.

 

Ustawa o podpisach elektronicznych ma na celu implementowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych. - Ustawa, tym bardziej, że prace nad nią trwają już wiele miesięcy, powinna zostać uchwalona. Zawiera ona wiele rozwiązań korzystnych, zarówno dla przedsiębiorców, jak i obywateli - mówi Emilia Podębska. Zdaniem eksperta nowe przepisy ułatwią stosowanie podpisu elektronicznego dzięki temu, że występowałby on w różnych postaciach i różnych poziomach bezpieczeństwa metody uwierzytelniania w elektronicznych obrocie prawnym.

 

Dzięki proponowanemu w projekcie ustawy rozszerzeniu listy usług certyfikacyjnych, a przede wszystkim katalogu dostępnych rodzajów podpisu elektronicznego, możliwa byłaby zmiana ich ceny tak, aby dostosować ją do poszczególnych grup odbiorców. Są to zmiany, na które czekają zarówno przedsiębiorcy, jak i obywatele.