English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Założenia budżetowe nazbyt optymistyczne

27-09-2011

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2012 rok. W opinii Pracodawców RP założone w projekcie ustawy wskaźniki mają charakter optymistyczny i niekoniecznie muszą się spełnić.

 

Wzrost PKB w 2012 roku ma wynieść 4,0 proc., zaś inflacja średnioroczna 2,8 proc. Deficyt budżetowy ma wynieść 35mld zł. W ocenie Pracodawców RP przyszłoroczna dynamika PKB będzie mniejsza i będzie oscylować wokół 3,5%. Przy założeniu wysokiej dyscypliny finansowej (a więc i politycznej) założony deficyt jest realny. Trzeba jednak zastrzec, że wszelkie prognozy są w obecnej sytuacji obarczone bardzo wysokim ryzykiem.

 

- Szczególną uwagę trzeba zwrócić na prognozowaną dynamikę PKB. O ile 4% wzrost w tym roku wydaje się niezagrożony to osiągnięcie tego wyniku w przyszłym roku może okazać się trudne - mówi ekspert Pracodawców RP Piotr Rogowiecki. Założenia budżetu państwa na 2012 rok były przygotowywane w kwietniu br., a więc przed ujawnieniem informacji o tym, że kryzys fiskalny w Europie ma tak dużą skalę. Dziś, gdy wiadomo, że Grecja jest bankrutem, a podobna sytuacja może powtórzyć się w Portugalii, Hiszpanii oraz Irlandii pod znakiem zapytania staje stabilność całej strefy euro. Wiele wskazuje na to, że w roku 2012 Europa będzie rozwijać się w ślimaczym tempie - nieco tylko wyższym niż 1%. - Całej tej sytuacji zdaje się nie dostrzegać ministerstwo finansów, które podtrzymuje swoje optymistyczne prognozy. A przecież spadek kondycji gospodarczej ww. państw zmniejszy popyt na nasz eksport, spowoduje trudności w finansowaniu zewnętrznym, zahamuje inwestycje oraz zwiększanie płac - tłumaczy Piotr Rogowiecki.