English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Najnowsze dane GUS sygnalizują nadejście spowolnienia gospodarczego

19-10-2011

Niższy od przewidywanego wzrost zatrudnienia i przeciętnej płacy może sygnalizować początek problemów w realnej gospodarce.

 

Najnowsze dane GUS mogą już oznaczać nadejście spodziewanego spowolnienia gospodarczego, wynikającego ze splotu kilku negatywnych czynników: silniejszego od oczekiwań wyhamowania wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych i strefie euro, osłabienia wzrostu PKB w gospodarkach wschodzących, w tym w Chinach, oraz nasilenia zaburzeń na międzynarodowych rynkach finansowych.


- Spowolnienie gospodarcze sprawia, że przedsiębiorcom trudniej zdecydować się na podwyżki wynagrodzeń, a rosnąca niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej przekłada się na większą ostrożność w zwiększaniu zatrudnienia - mówi ekspert Pracodawców RP ds. gospodarczych, Olga Dzilińska. - Przedsiębiorcy obawiają się zwiększać zatrudnienie, bowiem w okresie wyhamowania wzrostu gospodarczego koszty stałe stanowią znaczne obciążenie działalności gospodarczej i mogą przyczynić się do problemów z płynnością. W tym kontekście ważne jest powstrzymanie się przez rząd od zwiększania obciążeń działalności gospodarczej, bowiem może to pogłębić spowolnienie w naszym kraju - podkreśla Olga Dzilińska.