English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Elektroniczny rejestr europejskich spółek ułatwi i przyspieszy przepływ informacji

13-12-2011

Rada Unii Europejskiej ds. konkurencyjności przyjęła projekt dyrektywy, która tworzy system pozyskiwania informacji o spółkach zarejestrowanych we wszystkich państwach członkowskich. Zdaniem Pracodawców RP jest to korzystne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, znacznie ułatwiając i przyspieszając przepływ informacji.

 

Zdaniem Pracodawców RP ułatwienie dostępu do aktualnych informacji o spółkach pozytywnie wpłynie na sytuację przedsiębiorców i wspomoże ożywienie gospodarcze oraz konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Dzięki temu, że informacja będzie dostępna bezpośrednio, bez konieczności korzystania z pośrednictwa specjalistycznych firm, nastąpi znaczne ograniczenie kosztów, a proces pozyskiwania ważnych danych zostanie znacznie uproszczony i przyspieszony. To może wywrzeć jedynie korzystny wpływ na sytuację gospodarczą – zwiększy pewność transakcji między partnerami biznesowymi z różnych państw członkowskich.

 

Dyrektywa w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek, która ma być wykonana najpóźniej do 1 stycznia 2014 r., została przyjęta jednomyślnie podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. konkurencyjności (COMPET). Nowa dyrektywa przewiduje utworzenie wspólnej platformy komunikacyjno-informacyjnej na poziomie Unii Europejskiej. Ma ona umożliwić dostęp on-line do informacji o spółkach wszystkich państw członkowskich. Konsumenci, przedsiębiorcy czy urzędy będą mogli zapoznać się z informacjami o spółkach w swoim ojczystym języku.

 

Państwa członkowskie mają dopilnować, aby dane dotyczące m.in. formy prawnej, siedziby, kapitału, przedstawicieli prawnych i rocznych sprawozdań finansowych spółki były jawne i - na wniosek zainteresowanego - udostępniane drogą elektroniczną poprzez wspólną europejską platformę elektroniczną. Dyrektywa przewiduje również, że wszelkie zmiany danych dotyczące spółek powinny być odnotowywane na platformie w ciągu 15 dni kalendarzowych.

 

Projektowane zmiany mają duże znaczenie dla przedsiębiorców, których działalność wykracza poza granice krajowe. Handel i usługi na rynku jednolitym oraz łączenie się i podział spółek z różnych państw członkowskich niejako wymuszają ułatwienie transgranicznego dostępu do informacji o spółkach. Umożliwiając dostęp do tego typu danych, dyrektywa poprawi bezpieczeństwo obrotu prawnego, a w rezultacie powinna zachęcić przedsiębiorców do zawierania transakcji z podmiotami z innych państw członkowskich.