English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Korzystna zmiana w zasadach funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego

04-01-2012

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zwiększającą swobodę kontraktową partnerów.

 

Ustawa deregulacyjna wprowadziła zmianę w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Od 1 stycznia 2012 r. solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum za zobowiązania wynikające z kontraktu PPP nie będzie już wynikać z mocy prawa - nadal będzie ją można zastrzec umownie.


- Do tej pory firmy realizujące projekty PPP w konsorcjum solidarnie odpowiadały za zobowiązania wynikające z umowy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych - przypominają eksperci Pracodawców RP. Biorąc jednak pod uwagę czas, na jaki są zawierane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (zazwyczaj jest to 30 lat), tego typu odpowiedzialność była dla firm kłopotliwa. Dotyczy to zwłaszcza tych przedsiębiorców, których zadanie ogranicza się konkretnego etapu realizacji umowy, np. do wybudowania jakiegoś obiektu.


Nowelizacja znosi ustawową solidarną odpowiedzialność członków konsorcjum zawartego w celu realizacji projektu PPP. - Partnerzy mogą w drodze umowy ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność solidarną. Dzięki temu zakres odpowiedzialności konkretnej firmy z konsorcjum będzie można ustalić stosownie do jej roli w przedsięwzięciu - np. przedsiębiorstwa budowlanego tylko do etapu budowy obiektu. Nie będzie się ona musiała automatycznie rozciągać na okres całego, wieloletniego kontraktu - mówią eksperci Pracodawców RP podkreślając jednocześnie, że zmiany w ustawie o PPP nie wykluczają możliwości zastrzeżenia odpowiedzialności solidarnej - wszelkie ustalenia w tym zakresie będą musiały być przewidziane w umowie między podmiotem publicznym a członkami konsorcjum.


Zdaniem ekspertów Pracodawcy RP zmiany, które sprzyjają indywidualnemu dostosowywaniu warunków umowy mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania formułą PPP wśród partnerów prywatnych.