English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Problemy z interpretacją przepisów dotyczących zaległych urlopów wypoczynkowych

09-01-2012

Na mocy tzw. ustawy deregulacyjnej bis, od 1 stycznia 2012 r. zaległy urlop będzie można wykorzystać do 30 września, a nie jak dotychczas do końca marca. Zdaniem Pracodawców RP zmiana ta jest korzystna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

 

Po wejściu w życie nowych przepisów pojawiły się wątpliwości interpretacyjne. Dla prawników nie jest bowiem jasne, kiedy należy udzielić zaległego urlopu w 2012 rok – czy jak dotychczas do końca marca, czy raczej do końca września? Część z nich uważa, że zaległy urlop za 2011 rok trzeba wykorzystać do 31 marca 2012 r. czyli według starych przepisów. Według ostatniego oficjalnego stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, urlop zaległy za 2011 rok będzie można wykorzystać do końca września 2012 r.

 

- Taka interpretacja przepisów jest zgodna z celem nowelizacji - zauważa ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska. Jej zdaniem intencją ustawodawcy było zapewnienie pracodawcom większej swobody w planowaniu urlopów, a pracownikom możliwości korzystania z zaległego wypoczynku w atrakcyjnym, letnim okresie. - Ponadto wydłużenie o pół roku czasu na udzielenie niewykorzystanego urlopu wpłynie na termin wymagalności prawa do urlopu, co również będzie korzystne dla pracowników - mówi Wioletta Żukowska.

 

Za stosowaniem nowych zasad udzielania urlopów zaległych przemawia także brak przepisów przejściowych w ustawie deregulacyjnej. Nowe przepisy powinny więc być stosowane od 1 stycznia 2012 r., czyli od momentu ich wejścia w życie. - Należy pamiętać, że wykładni prawa w naszym kraju dokonują sądy, a stanowisko PIP nie jest w tym względzie wiążące - przypomina Żukowska.

 

O problemie związanym ze zmianą przepisów o zaległych urlopach napisał w poniedziałek (9 stycznia) „Dziennik Gazeta Prawna”.