English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Zmiany w zasadach publikacji gospodarczych

10-01-2012

Ustawa deregulacja wprowadza jasne zasady publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz likwiduje Monitor Polski B. Pracodawcy RP pozytywnie oceniają regulacje, które redukują uciążliwe i kosztowne obowiązki przedsiębiorców.


Od nowego roku weszła w życie część zmian, przewidzianych przez drugą ustawę deregulacyjną. Nowe przepisy nowelizują m.in. zasady publikacji ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSG). Do tej pory wynikającą z orzecznictwa praktyką było, że każde ogłoszenie, które według przepisów kodeksu postępowania cywilnego powinno być zamieszczone w prasie, przedsiębiorca ogłaszał również w MSG. Nowelizacja wprowadza w tym zakresie jasne zasady – obowiązek publikacji w MSG następuje tylko wtedy, gdy przewiduje to wyraźnie kodeks spółek handlowych (np. obowiązek publikacji statutu spółki akcyjnej) lub kodeks postępowania cywilnego (np. obowiązek publikacji wyroku w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone). - Dzięki zmianom przedsiębiorcy nie będą już musieli ogłaszać, a tym samym i płacić, podwójnie za podanie tej samej informacji - mówią eksperci Pracodawców RP.


Drugą korzystną zmianą jest likwidacja Monitora Polskiego B. Przepisy w tym zakresie będą obowiązywać od 1 stycznia 2013 r., znosząc obowiązek publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B. Dubluje się on z obowiązkiem przekazania sprawozdania do KRS. Część spółek ogłasza sprawozdanie finansowe także na swojej stronie internetowej. - Również zainteresowane podmioty muszą płacić, by uzyskać dostęp do informacji w publikatorze. W rzeczywistości, chociaż publikacja w tym dzienniku jest mało przydatna, obarcza firmy dodatkowymi, wysokimi kosztami. Jedna strona ogłoszenia w Monitorze Polskim B kosztuje bowiem ok. 750 zł. - przypominają eksperci Pracodawców RP podkreślając, że nowe rozwiązania wpłyną korzystnie na kondycję finansową podmiotów gospodarczych. Nowelizacje ułatwiają życie przedsiębiorcom, znosząc kosztowne, a nie do końca uzasadnione, obowiązki. Oszczędności firm związane ze zmianami w zakresie zasad dotyczących ogłoszeń można szacować nawet na kilkadziesiąt tysięcy zł rocznie.