English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Umowa o pracę na czas określony to nie śmieć

11-01-2012

Stosowanie elastycznych form zatrudnienia, do których należy m.in. umowa na czas określony, jest odpowiedzią na aktualną sytuację ekonomiczno-gospodarczą. Zawieranie tego rodzaju umów ma szczególne znaczenie w okresie spowolnienia gospodarczego, ponieważ pozwala chronić miejsca pracy.

 

- Coraz częstsze używanie terminu „umowy śmieciowe” dla umów na czas określony powoduje negatywne nastawienie do nich pracowników. Poza tym jest po prostu obraźliwe dla osób, które świadczą pracę w tej formie i prowadzi do niesłusznego napiętnowania pracodawców i pracowników, którzy korzystają z tej formy zatrudnienia - mówi ekspert Pracodawców RP, Urszula Milewska-Marzyńska.

 

Pracodawcy RP przypominają, że wzrost elastycznych form zatrudnienia to nie tylko specyfika rynku pracy w Polsce. - Obecnie w całej Unii Europejskiej nastąpił wyraźny wzrost zatrudnienia terminowego, w niektórych krajach nawet o kilkadziesiąt procent - podkreśla ekspert.

 

Obawy związane ze stosowaniem umowy na czas określony nie zawsze są uzasadnione. Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, „Umowa o pracę na czas określony najbardziej ze wszystkich umów stabilizuje trwałość stosunku pracy, choć tylko przez pewien czas (na jaki została zawarta). Każda ze stron musi mieć poważne argumenty, aby tę najbardziej stabilną ze wszystkich umów rozwiązać za wypowiedzeniem”.