English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Konsultacja ze związkami zawodowymi może naruszać negatywną wolność związkową

30-01-2012

Pracodawcy RP przypominają, że - uchwałą Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2012 r. - nie jest właściwym kierowanie do organizacji związkowej ogólnego pytania dotyczącego imiennej listy osób objętych obroną związku zawodowego, jeśli nie jest ono związane z zamiarem wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.

 

Z uchwały Sądu Najwyższego wynika także, że odmowa udzielenia odpowiedzi przez zakładową organizację związkową na żądanie pracodawcy nie oznacza, że nie musi on wypełniać obowiązków wynikających z art. 38 K.p., dotyczących konsultacji zamiaru rozwiązania umowy o pracę.

 

Zdaniem eksperta Pracodawców RP, dr Moniki Gładoch, uchwała Sądu Najwyższego nasuwa pytanie o dalszy sens obowiązywania art. 30 ust. 21 ustawy związkowej, zgodnie z którym w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku pracy przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową. Pracodawca jest obowiązany zwrócić się do niej z prośbą o informację dotyczącą pracowników korzystających z jej obrony. Brak odpowiedzi w ciągu pięciu dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników.

 

Pracodawcy RP przypominają, że jedno z najczęściej powoływanych przez sądy domniemań interpretacyjnych dotyczą racjonalności prawodawcy, z której wynika, że prawodawca nie tworzy tzw. norm zbędnych.

 

Uchwała rodzi także pytanie o to, czy pracodawca ma obowiązek konsultować z organizacją związkową zamiar wypowiedzenia umowy każdemu pracownikowi. - Taka interpretacja prowadziłaby do naruszenia zasady negatywnej wolności związkowej - twierdzi mecenas Gładoch. - Związek zawodowy, do którego pracownik nie należy, uzyskiwałby informację dotyczącą jego dalszego zatrudnienia. Postępowanie pracodawcy byłoby więc niezgodne także z ustawą o ochronie danych osobowych - dodaje mecenas.

 

- Uchwała Sądu Najwyższego rodzi potrzebę dyskusji nad utrzymaniem uprawnień konsultacyjnych zakładowej organizacji związkowej. Trzeba zadać sobie pytanie, czy czy kompetencje te nie powinny należeć do pozazwiązkowej reprezentacji pracowników - kończy Gładoch.