English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Internetowe procedury przetargowe przynoszą oszczędności

01-02-2012

Jak wynika z danych Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), w 2011 r. zwiększyła się popularność aukcji i licytacji elektronicznych. -To pozytywny trend, odzwierciedlający potrzebę informatyzacji procedur związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - mówią eksperci Pracodawców RP.

 

Urząd Zamówień Publicznych zebrał dane na podstawie aktywności na swoich platformach elektronicznych. Z obliczeń UZP wynika, że dzięki przeprowadzeniu aukcji elektronicznych (w 2010 r. – 252, w 2011 r. – 651 aukcji) zamawiający oszczędzili ponad 121 mln zł (o tyle tańsze były oferty uzyskane w tej formie od składanych w pisemnych postępowaniach). Najwięcej zyskali zamawiający w sektorze górnictwa. - Zwiększone zainteresowanie aukcją internetową wynika nie tylko z możliwości uzyskania korzystniejszych ofert, ale również ze zmniejszenia kosztów i skrócenia czasu postępowania - podkreślają eksperci Pracodawców RP.

 

Przypomnijmy, że elektroniczną aukcję przeprowadza zamawiający po dokonaniu oceny ofert (jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu oraz jeżeli zostały złożone co najmniej trzy oferty nie podlegające odrzuceniu), w celu wyboru tej najkorzystniejszej. Jest to swego rodzaju „dogrywka” po pierwszym etapie postępowania. Kryterium stosowane w toku aukcji elektronicznej (np. cena czy termin realizacji) umożliwia automatyczną ocenę ofert.

W 2011 r. na platformie licytacji elektronicznych UZP przeprowadzono 325 licytacji - ponad 20 postępowań więcej niż w rok wcześniej. E-licytacja to odrębny tryb zamówień publicznych, który wymaga od osób odpowiedzialnych znajomości obsługi narzędzi elektronicznych. - Nieznaczny tylko wzrost może być spowodowany nieprzygotowaniem informatycznym – niektórych nadal odstraszają techniczne nowości, więc wybierają tradycyjne formy postępowań - mówią eksperci Pracodawców RP.

 

W przypadku tego typu licytacji wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, a oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. - Licytacja elektroniczna redukuje koszty, a ceny kontraktowanych w tym trybie usług, dostaw czy robót budowlanych są niższe od tych w przetargach tradycyjnych - mówią eksperci Pracodawców RP. Jak podaje UZP, ceny ofert uzyskanych w wyniku licytacji były średnio o 20 proc. niższe niż ustalone przez zamawiających ceny wywoławczej.

 

Pracodawcy RP liczą na to, że w przyszłości internet będzie odgrywał coraz większą rolę w zamówieniach publicznych. Przyczynić się do tego mogą dobre prawo i proste procedury, niezbędne dla postępującej elektronizacji. Efektem przetargów prowadzonych za pośrednictwem internetu będą niższe ceny oraz większa konkurencja i przejrzystość przy zamówieniach publicznych.